România
Advertisement

Cum se face o propunere?[]

Criterii de propunere[]

Unui articol de calitate i se cere să aibă următoarele atribute:

 1. trebuie să fie bine scris, cuprinzător, susţinut de surse, neutru şi stabil. Adică:
  • (a) "bine scris" - articolul trebuie să fie redactat corect din punct de vedere gramatical şi să aibă un stil compatibil cu o enciclopedie; el trebuie să fie captivant şi antrenant;
  • (b) "cuprinzător" - articolul trebuie să acopere întreg subiectul şi să nu neglijeze vreun fapt important;
  • (c) "bine documentat" - afirmaţiile din articol trebuie să fie sprijinite prin citarea surselor de documentare; acestea trebuie precizate în secţiunile "Bibliografie" şi "Note" ale articolului;
  • (d) "neutru" - articolul este obiectiv şi nu îi este pusă la îndoială neutralitatea, nu sprijină anumite grupuri în detrimentul altora; şi
  • (e) "stabil" - conţinutul articolului nu este de natură să se schimbe semnificativ de pe o zi pe alta (cu excepţia îmbunătăţirilor în răspuns la comentariile criticilor); articolul nu trebuie să se afle în vreun conflict de editare;
 2. trebuie să se supună standardelor impuse de manualul de stil. Adică, trebuie să aibă:
  • (a) o introducere succintă care să facă un rezumat al întregului articol şi să pregătească cititorul pentru un nivel mai mare de detalii în secţiunile următoare;
  • (b) o ierarhie de secţiuni adecvată; şi
  • (c) un cuprins substanţial, dar nu extraordinar de lung.
 3. trebuie să aibă imagini (cu descrieri succinte), dacă explicarea subiectului se pretează la folosirea fotografiilor, diagramelor, schemelor, etc.; imaginile trebuie să aibă o licenţă acceptabilă pentru Wikipedia;
 4. trebuie să aibă o lungime adecvată subiectului, să rămână concentrat pe acesta fără să cuprindă detalii inutile; trebuie să conţină "secţiuni rezumat", care să trimită la articole principale (care discută pe larg subiectul respectivei secţiuni).

Nominalizarea[]

Nominalizarea propriu-zisă se face astfel:

 1. Citiţi criteriile de mai sus şi asiguraţi-vă că respectivul articol le îndeplineşte pe toate.
 2. Inseraţi formatul {{PAC}} în pagina de discuţie a articolului propus.
 3. Acolo faceţi clic pe "spuneţi obiecţiile".
 4. (numai dacă renominalizaţi un articol) Folosiţi butonul mutare din partea de sus a paginii pentru a arhiva comentariile de la nominalizarea precedentă. De exemplu pentru a muta România:Propuneri pentru articole de calitate/Limba română la Propuneri pentru articole de calitate/Limba română/arhivă1
 5. Inseraţi ===[[numele articolului propus]]=== la începutul casetei de editare.
 6. Sub aceasta, scrieţi motivele pentru care aţi propus articolul.
 7. Modificaţi corespunzător numărul articolelor propuse spre a deveni de calitate (în cazul în care aţi făcut o singură propunere, creşteţi numărul cu o unitate).
 8. În final, puneţi {{România:Propuneri pentru articole de calitate/numele articolului propus}} la începutul listei de propuneri de pe această pagină. Nu uitaţi să înlocuiţi textul „numele articolului propus“ cu numele efectiv al articolului propus.

Evaluare[]

 • Pentru a adăuga comentarii, trebuie să faceţi clic pe butonul "modifică" din dreapta titlului propunerii pe care doriţi să o comentaţi (adăugarea comentariilor nu se poate face prin apăsarea butonului "modifică pagina" din lista de butoane din partea de sus a paginii).
 • Adăugaţi la începutul comentariului dvs. un semn care să reprezinte pe scurt părerea exprimată de dvs. Adăugaţi argumentele cu care vă susţineţi părerea. Comentariile nu sunt voturi.
Tip de comentariu Valoare Format
totalde acord Total de acord +2 puncte {{total de acord}}
de acord De acord + punct {{de acord}}
de acorduşor Puţin de acord +½ de punct {{puţin de acord}}
neutru Neutru
Comentariu Comentariu:
nu influenţează {{neutru}}
{{vot comentariu}}
contrauşor Puţin contra -½ de punct {{puţin contra}}
contra Contra - punct {{contra}}
delocde acord Deloc de acord -2 puncte {{deloc de acord}}
 • Votul durează o săptămână, dar se prelungeşte în cazul apariţiei în timp util a unor propuneri constructive. Trebuie exprimate minimum 5 păreri, altfel se prelungeşte cu o săptămână. Dacă după a doua săptămână nu se întrunesc 5 păreri exprimate articolul devine automat respins. În cazul în care s-au exprimat 5 păreri, se va evalua articolul conform voturilor şi a eventualelor obiecţii exprimate.
 • Pot vota doar utilizatori înregistraţi, cu un număr minim de 100 contribuţii la activ şi cel puţin 30 zile vechime.
 • Pentru a retrage o propunere tăiaţi-o cu o linie în loc să o ştergeţi. Folosiţi <s>{{Wikipedia:Propuneri pentru articole de calitate/numele articolului propus}}</s>, care va afişa întreaga discuţie ca fiind tăiată (România:Propuneri pentru articole de calitate/numele articolului propus").

După încheierea discuţiei[]

Articole propuse şi promovate[]

 • Se scoate din pagina de discuţii a articolului formatul {{PAC}} şi se introduce în schimb la sfârşitul articolului formatul {{articol de calitate}}.
 • La pagina Articole de calitate se introduce articolul la secţiunea potrivită.
 • La România:Articol de calitate/Listă se adaugă o nouă pagină cu fragmentul de articol care va apărea pe pagina principală. Pagina cu fragmentul se creează după modelul primelor de acest gen din listă. În aceeaşi listă se adaugă şi o nouă pagină care conţine titlul exact al articolului de calitate, pentru automatizare.
 • Abia apoi se actualizează Format:Numărul articolelor de calitate (se incrementează cu 1).
 • Se modifică în mod corespunzător numărul articolelor propuse spre a deveni de calitate.
 • Se arhivează discuţia de aici.

Articole propuse şi respinse[]

 • Se scoate formatul {{PAC}} din pagina de discuţii a articolului.
 • Se arhivează discuţia de aici.

Articole reevaluate şi păstrate[]

 • Se arhivează discuţia de aici.

Articole reevaluate şi retrogradate[]

 • Se scoate din pagina articolului formatul {{articol de calitate}}.
 • Se scoate articolul din lista de la pagina Articole de calitate.
 • Se scade cu o unitate Format:Numărul articolelor de calitate (înainte de a urma paşii de mai jos).
 • La pagina România:Articol de calitate/Listă se fac următoarele operaţii:
  • Se identifică numărul articolului retrogradat (RRR în explicaţiile de mai jos) şi al ultimului articol din listă (UUU).
  • Se înlocuieşte conţinutul paginilor [[România:Articol de calitate/RRR]] (fragmentul pentru pagina principală) şi [[România:Articol de calitate/RRR/Titlu]] (titlul articolului) cu conţinutul paginilor corespunzătoare articolului UUU.
  • Se şterg cele două pagini cu numărul UUU rămase ca duplicat. (Dacă înlocuirea s-a făcut de către un administrator prin mutare, se şterg cele două redirecturi rămase.)
 • Se arhivează discuţia de aici.

Propuneri de acordare a calificativului[]

Propuneri de reevaluare a calificativului[]

Pentru a propune reevaluarea unui articol, modificaţi această secţiune şi introduceţi un cod de forma:

{{Wikipedia:Propuneri pentru articole de calitate/Reevaluare/Titlul articolului}}

unde înlocuiţi Titlul articolului cu titlul efectiv. Salvaţi pagina şi apoi apăsaţi pe legătura roşie nou apărută pentru a justifica propunerea de reevaluare. Discuţia se va desfăşura la fel ca în cazul articolelor nominalizate pentru acordarea statutului de calitate, pe baza criteriilor de la începutul paginii de faţă.


Arhive[]

Advertisement