România
Advertisement
Graiurile limbii române:
Româna standard
    Graiul bănăţean
    Graiul crişean
    Graiul moldovenesc
    Graiul maramureşean
    Graiul muntenesc
Româna din Rep. Moldova
Româna din Timoc
Româna din Ucraina
Româna din Voivodina

Harta graiurilor româneşti

Fișier:Romanian language Serbia.png

Limba română în Voivodina şi Valea Timocului, recensământul din 2002

     1-5%     

     5-10%   

     10-15% 

     15-25%    

     25-35%    

     peste 35%

Fișier:Graiurile din Timoc.JPG

Graiurile româneşti din Timoc

Graiul bănăţean este o ramură principală a adunării de graiuri din Ardeal şi Banat. Este de asemenea ramura nordică a graiului sârbesc al limbii române, fiind vorbită în regiunea Banat din România şi districtele Banatul de Sud şi Banatul Central din Voivodina (Serbia). Graiul bănăţean şi româna standard sunt uşor inteligibile, dar există diferenţe de vocabular, mai accentuate în partea sârbă a Banatului. Graiul ungurean, vorbit de o parte a românilor timoceni, este o variantă a graiului bănăţean.

Gramatică[]

Gramatical, româna din Banat are gramatica românei din Ardeal, cu următoarele excepţii.

  • În Banat, se foloseşte des augumentul, pentru participiul trecut. De exemplu: «M'am zěuitat».
  • Mult mai multe verbe sunt sau pot fi reflexive, chiar şi verbul a fi copulativ. Exemplu: «Mi's frumoasă».

Literatura bănăţeană[]

Românii din Voivodina
Statutul românilor din Voivodina
Româna din Voivodina
Literatură română în Voivodina
Consiliul Naţional Român
Comunitatea Românilor din Serbia
Alianţa Românilor din Voivodina
Personalităţi româneşti în Voivodina
Comunităţi de români în Voivodina
 vizualizare  discuţie  modificare 

Fragment din poezia Ăl mai tare om din lume de Victor Vlad Delamarina:

Trîmbiţ, dobe, larmă, chihot,
Fluier, strîgăt, rîs şi ropot...
Şie să fie ? Şie să fie?
Iacă-n tîrg, "minajărie"!
O "comegie" d-a cu fiară
Şi-mprejur lumie şî ţară.
În căletcă, o măimucă
Baş ca omu mînca nucă;
Alta, blăstămată, şoadă,
Şă ţînea numa' în coadă
Ş-alcele, mînca-le-ar focu!
Nu-ş găsau o clipă locu.
Lupi, urşi, mîtă, oi, cornuce,
Fel dă fel dă joavini sluce;
Chiţorani, arişi şi vulturi,
Dă prîn lume, dîn ţînuturi
D-elea gîbe, d-elea rele,
Feri-mă, Doamne, dă iele!
Mulce-am văz't, pă bani, viedz bine.
Cum nu vege ori şî şine.
D'apăi l-am văzut anume
P-"ăl măi tare om dîn lume",
Care să juca cu leii
Si-i băcea dă-i lua tăti zmeii!
Cui l-o doborî-n tărînă
Işia că-i plăceşce-n mînă
O hîrcie d-a d-o sută
Fără dă nişi o dispută.
Dar cum mi ce puni cu neamtu,
Care-n ghinţ îţ rupe lantu?
Să loviau fişiorii-n coace:
"Şiine-i? Unge-i? Care poace?"
Cînd d-odată, - iacă-amaru!
Sandu Blegia, - tăbăcaru,
Să sufulcă şî tuşeşce,
Lîngă "comegianţ" să-opreşce...

Unul dintre reprezentanţii marcanţi ai poeziei în grai bănăţean din perioada de după 1989, este Vasile Simulescu[necesită citare]. Născut la Timişoara, şi-a petrecut copilăria la Seceani, satul de origine al părinţilor săi. Este colaborator al postului Radio Timişoara.

Wikipedia-logo.png Această pagină utilizează conţinut de la Wikipedia în limba română. Versiunea originală a sa se află la: Wikipedia: Româna bănăţeană. Lista autorilor poate fi văzută în istoricul paginii. Textul de la Wikipedia este disponibil sub licenţa GNU FDL pentru documentaţie liberă.
Advertisement