România
Advertisement

Aceasta este o listă de preoți, clerici, călugări, ierarhi și personal de cult victime ale regimului comunist din România:

 • Wikipedia:Constantin Galeriu, la 12 noiembrie 1949 a fost arestat de Securitate, apoi condamnat la trei luni închisoare pentru ascunderea unui lider politic liberal din Prahova.[2]
 • Ilie Lăcătușu, preot mărturisitor și deținut politic român, al cărui trup a fost descoperit în anul 1998 neputrezit și răspândind bună mireasmă.[4][5]
 • Grigorie Leu
 • Dumitru Stăniloae
 • Wikipedia:Nicolae Steinhardt (1912 – 1989), doctor în drept, scriitor. În 1958 refuză să depună mărturie împotriva lui Constantin Noica la procesul înscenat acestuia. Este el însuși condamnat la 13 ani muncă silnică. De origine evreiască, s-a convertit la religia creștină ortodoxă în închisoarea de la Jilava.

 • Nicolae Adam (n. 23 februarie 1891, Letea Veche, Bacău) [8]
 • Constantin Alexandrescu (n. 26 iulie 1914, Mihălceni, judeţul Râmnicu Sărat), preot în Focșani [9]
 • Ioan Alexandru (n. 25 februarie 1907, Mirceşti, Vaslui) [10]
 • Valer Antal (n. 6 septembrie 1909, Topliţa, Harghita) [11]
 • Chesarie Antoneanu (n. 15 august 1898, Padea, Dolj) [12]
 • Constantin Antonescu (n. 30 iulie 1907, Ibăneşti, judeţul Dorohoi), preot în Chilia Veche, Tulcea [13]
 • Dumitru Argint (Dimitrie V. Argint), ultimul preot ortodox care a slujit in Manastirea Vacaresti, mai inainte ca aceasta sa fie demolata, de comunisti.[14][15][16]
 • Emanoil Arghir (n. 15 ianuarie 1914, Soveja, judeţul Putna) [17]
 • Octavian Armean (n. 18 noiembrie 1907, satul Ohaba de sub Piatră, comuna Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara) [18]
 • Nicolae Arnăutu (n. 9 martie 1905, Stănilești, Vaslui) [19]
 • Aurelian Barbici (n. 13 august 1894, Vladimir, Gorj), de la Biserica "Sfântul Nicolae" din Târgu Jiu [20]
 • Gheorghe I. Barbu, preot militar, confesor al regelui Mihai I şi al mareşalului Ion Antonescu [21]
 • Petre Barna (n. 24 august 1919, comuna Tomeşti, Hunedoara) a fugit în Iugoslavia, de unde a fost trimis înapoi în România. La 20 octombrie 1955, se predă Securităţii. În ancheta de la Bucureşti este acuzat de „crimă de înaltă trădare“. Totuşi, Petru Barna nu este trimis în justiţie, deoarece prevederile Decretului nr. 421/1955 îl amnistiază. La 11 februarie 1956 este eliberat.[22]
 • Aurel Bazilescu [23]
 • Dumitru Bălașa, istoric, a refuzat să devină membru al Academiei Române [24][25][26]
 • Vasile Bălăiş (n. 15 septembrie 1905, Măluşteni, judeţul Covurlui) [27]
 • Ion Băldescu-Popescu [28]
 • Nichita Bălescu (n. 4 februarie 1915, Viştea de Sus, judeţul Făgăraş) [29]
 • Vasile Bârluțiu [30]
 • Dumitru Bârnovescu (n. 10 octombrie 1906, Corodeşti, judeţul Tutova), a făcut închisoare și în 1938 [31]
 • Ioan Beju (n. 27 octombrie 1906, Apoldul de Jos, Sibiu) [32]
 • Valeriu Beleuţă (n. 18 noiembrie 1909, Mândra, județul Făgăraș) [33]
 • Gheorghe Beldiman (preot) (n. 21 martie 1915, cătunul Arhanghel de lângă Râmnicu Vâlcea) [34]
 • Visarion Benea (n. 10 august 1925, Oasele (astăzi Rediu), judeţul Covurlui) [35]
 • Gheorghe Beșchea [36]
 • Dumitru Biolănescu (n. 2 noiembrie 1897, Caravaneţi, Teleorman) [37]
 • Grigorie Bogza [38]
 • Ioan Boian (n. 17 ianuarie 1903, comuna Mirosloveşti, Iaşi) - în plan politic avea să fie implicat în timpul guvernării legionare. La 5 octombrie 1940 a fost chemat la primăria localităţii Bucium, pentru a fi cooptat în comisia pentru inventarierea bunurilor evreieşti.[39]
 • Filaret Bojescu (n. 13 octombrie 1912, Rădăuți) [40]
 • Liviu Boldura (n. 21 august 1920, Luncoiu de Sus, Hunedoara) [41]
 • Nicolae Bordașiu, parohul Bisericii „Sfântul Silvestru“ din București, deținut politic între 1955-1964 [42][43]
 • Vasile Boștiog (n. 2 martie 1922, Vidra, Vrancea), a primit o condamnare de 9 ani închisoare corecțională, pentru infracțiunea de „uneltire contra ordinii sociale prin agitație”.[44]
 • Adrian Botici (n. 12 august 1903, Luncşoara, Bihor) [45]
 • Victor Boţoman (n. 26 septembrie 1912, Fântâna, judeţul Târnava Mare) [46]
 • Gavril Branea (n. 24 noiembrie 1917, Hodac, Mureș) [47]
 • Liviu Brânzaș
 • Dionisie Bucur (n. 18 mai 1890, Crihalma, judeţul Făgăraş) [48]
 • Coriolan Buracu (n. 15 mai 1888, Prigor, Caraș-Severin) [49]
 • Mihail Buric (n. 12 noiembrie 1907, Dumbrăveni, Constanța) [50]
 • Vasile Buruiană (n. 6 aprilie 1905, Măcişeni, Galați) [51]
 • Gavriil Burzo [52]
 • Nicolae Cantaragiu [53]
 • Ioachim Călin (n. 23 ianuarie 1910, Șona, județul Făgăraș) [54]
 • Adrian Cărăușu, preot în satul Nadișa, comuna Strugari, jud. Bacău. [55][56]
 • Lazăr Cârja (n. 6 aprilie 1897, Neagra Câmpenilor de lângă Cluj – d. 9 aprilie 1987, Arieșeni) [57]
 • Ştefan Cârlan (n. 27 decembrie 1913, Gropeni, Brăila) [58]
 • Gheorghe Cârstoiu [59]
 • Vasile Cenușă (n. 19 ianuarie 1909, Porceşti, Neamţ) [60]
 • Octavian Ceparu (n. 9 mai 1919, Cepari, comuna Cârlogani, judeţul Romanaţi) [61]
 • Gheorghe Chiriac, doctor în teologie și filosofie, cu studii în Germania, a ajutat, la solicitarea unui credincios, un proaspăt eliberat din închisoare. Pentru mila arătată față de un semen al său aflat în suferință a fost arestat și trimis să taie stuf în colonia de muncă de la Periprava, unde comandant al lagărului a fost torționarul Ion Ficior.[62]
 • Petru Chirică (n. 4 iulie 1890, Poieni, Iaşi) [63]
 • Ioan Chirilă (n. 12 mai 1905, Tătărăni, Vaslui) [64]
 • Constantin Ciocău (n. 15 ianuarie 1905, Săcelu, Gorj) [65]
 • Constantin Ciocoiu (n. 27 iulie 1906, Udreşti, Prahova) [66]
 • Iorgu Cioruţă (n. 30 iunie 1909, comuna Vasile Alecsandri, Tulcea) [67]
 • Constantin Coadă (n. 5 septembrie 1896, Gălbiori, Constanţa), a activat în partidul liberal, făcând parte chiar din comitetul judeţean al acestei organizaţii politice.[68]
 • Octavian Cocan (n. 6 februarie 1912, Sâmbăta de Sus, județul Făgăraș) [69]
 • Haralambie Cojocaru (n. 18 octombrie 1906, Dealu Mare, Dâmbovița) [70]
 • Ioan Coliță (n. 6 septembrie 1907, Gemeni, Mehedinți) [71]
 • Pavel Coman (n. 27 ianuarie 1907, Telejna, Vaslui), preot în Codăeşti, Vaslui [72]
 • Ioan Gh. Constantinescu (n. 16 septembrie 1915, Mihălăşeni, Botoşani) [73]
 • Gheorghe Costăchescu (n. 1 februarie 1898, Vaţa, Argeş), preot în Izvoru, Argeş [74]
 • Oprea Crăciun a plătit dragostea pentru credință cu opt ani de închisoare, în lagărele comuniste [75]
 • Gheorghe Creţu, ctitorul Catedralei „Sfântul Ierarh Nicolae“ din Buhuşi [76]
 • Cornel Dascăl (n. 9 ianuarie 1916, Cluj), preot în Arpaşu de Jos, Făgăraş [77]
 • Ioan Datculescu (n. 28 iulie 1909, Blejeşti, Teleorman) [78]
 • Ioan Dămăceanu (n. 23 septembrie 1902, Buciumeni, Tecuci) [79]
 • Victor Dâmboiu (n. 29 decembrie 1922, Ileni (sau Râuşor, după alte surse), judeţul Făgăraş) [80]
 • Nicolae Deliu (n. 8 august 1911, Corabia) [81]
 • Ioniță Diaconescu (n. 3 iunie 1899, Bogheşti, judeţul Tecuci) [82]
 • Marin Diaconescu (n. 25 mai 1902, Cocu, Argeş) [83]
 • Petre Diaconu (n. 6 noiembrie 1911, Moşna, judeţul Fălciu), preot în Bohotin, Iași [84]
 • Vasile Didoacă (n. 15 aprilie 1915, Măneşti, Dâmboviţa) [85]
 • Ştefan Dima (n. 20 septembrie 1907, Slivna, Galați) [86]
 • Gheorghe Doară [87]
 • Ion Dobrotescu (n. 14 martie 1897, Mârşani, Dolj) [88]
 • Nicolae Doicescu (n. 8 noiembrie 1889, Caramurat, Constanța) [89]
 • Emilian Doicu [90]
 • Vartolomeu Dolhan (n. 4 august 1912, lângă Hârlău) [91]
 • Vasile Dolinescu (n. 10 februarie 1888, Dimăcheni, Dorohoi) [92]
 • Ioan Dovăncescu (n. 9 iunie 1905), originar din Valea Lungă, judeţul Dâmboviţa [93]
 • Teodor Dragomirescu (n. 11 aprilie 1895 Mărunţişu, Buzău), preot în Gura Nişcov, Buzău [94]
 • Gheorghe I. Drăgulin (14 aprilie 1929, Scutelnici, satul Meteleu, județul Buzău) [95]
 • Dumitru Drăguş (n. 16 martie 1903, comuna Cudalbi, Galați) [96]
 • Ion Druțu (n. 17 octombrie 1905, Stoina, Gorj) [97]
 • Ioan Duma (preot) (1884, Boianul Târnavei – 1957) [98]
 • Marin Enculescu (n. 7 august 1905, Vârvor, Dolj) [99]
 • Ioan Fălculete (n. 22 februarie 1911, Văleni, judeţul Muscel) [100]
 • Honoriu Filimon [101]
 • Gheorghe Filip (n. 7 iunie 1914, Cristineşti, judeţul Dorohoi) [102]
 • Amos Florea [103]
 • Ştefan Florescu (n. 29 august 1903, Mogoşeşti, Olt) [104]
 • Vasile Floruţă (n. 9 aprilie 1908, Tărăţel, Hunedoara) [105]
 • Petre Focșăneanu (n. 1914, Podu Turcului, Bacău) [106]
 • Mircea Fodorean (n. 27 iunie 1905, localitatea Galaţi (azi în oraşul Zlatna)) [107]
 • Ioan Fulea (n. 2 ianuarie 1910, Arsa, Constanţa), preot în Petrilaca, Mureş [108]
 • Liviu Galaction Munteanu (n. 16 mai 1898, Cristian, Braşov) [109]
 • Leonida Gavrilescu (n. 29 august 1908, Horodniceni, judeţul Baia) [110]
 • Vasile Georgescu, din Eforie Sud (după 1950 Vasile Roaită), județul Constanța [111]
 • Florea Gheorghe (n. 17 mai 1907, comuna 30 Decembrie, Galaţi), preot în Galați [112]
 • Toma Gherasimescu [113]
 • Ioan Ghindea (n. 4 iunie 1908, Ucea de Sus, Braşov) [114]
 • Alexandru Ghiță (n. 10 august 1896, Trocheşti-Cioroiaşi, Dolj) [115]
 • Benedict Ghiuș - în 1943, a fost ales episcop de Hotin, dar factorul politic a invalidat actul bisericesc. A fost implicat decisiv în mişcarea spirituală a "Rugului aprins" de la Mănăstirea Antim, pentru care în 1958 a fost arestat şi condamnat de autorităţile comuniste.[116][117][118]
 • Gheorghe Giurgiu, trimis pentru trei ani în colonia de muncă de la Oneşti [119]
 • Ioan Giurgiu (n. 8 iunie 1919 – d. 31 mai 2012), preot în Moieciu de Jos, comuna Bran, judeţul Braşov.[120]
 • Vasile Giurgiu (n. 13 aprilie 1914, Mizieş, Bihor), fugar în Iugoslavia, apoi în temniţa comunistă [121]
 • Pavel Glavan [122]
 • Aurel Gliga (n. 5 aprilie 1904, comuna Vătava, Mureş) [123]
 • Gheorghe Golopenţa (n. 12 iunie 1911, Pecinişca, Caraş-Severin) [124]
 • Enache Graur [125]
 • Romul Grecu [126]
 • Gheorghiță Guțescu, preot gorjean din comuna Bălănești, dar cu parohie în localitatea Pișteștii din Deal. Profesorul Grigore Haidău, din municipiul Târgu Jiu, care a scris o lucrare despre părintele Guțescu.[127]
 • Ioan Hornea (n. 15 decembrie 1929, comuna Şeitin, Arad), preot slujitor la Parohia Arad-Şega 1 [128]
 • Ioan Hurmuz (n. 4 iunie 1910, Fântâna Mare, județul Baia) [129]
 • Petru Iana (n. 1 octombrie 1903, comuna Var, județul Severin) [130]
 • Andrei Iancu (n. 30 noiembrie 1914, Lunca, Tulcea) [131][132]
 • Axinte Iepure [133]
 • Ioan Iftimie (n. 23 iunie 1909, Vultureni, Galați) [134]
 • Ion Iftimie (n. 23 iunie 1909, Tecuci), paroh la Parohia Dealul Morii [135]
 • Dumitru Iliescu Palanca [136]
 • Ilie Imbrescu [137][138][139][140][141][142]
 • Sinesie Ioja [143]
 • Gheorghe Ionescu (n. 26 decembrie 1904, comuna Alunişu, Olt), preot în Urși, Olt [144]
 • Ion I. Ionescu (n. 10 ianuarie 1910, Rahman, Tulcea), preot în Crişan, Tulcea.[145]
 • Panait Iordache (n. 21 ianuarie 1903, Măcrina, județul Râmnicu Sărat), la alegerile din 1946, în calitate de observator din partea PNL a sesizat abuzurile reprezentanților partidului comunist, în ziua votării fiind victima unei înscenări cum că ar fi încercat să fraudeze alegerile.[146]
 • Gheorghe Iordan (n. 9 aprilie 1913, Igeşti, Vaslui) [147]
 • Ion Iordăchescu (n. 5 iunie 1907, Vâlcele, Argeș), preot la Parohia „Sfânta Treime” din Piteşti [148]
 • Nicolae Iordănescu (n. 6 ianuarie 1888, Pătroaia, Dâmboviţa) [149]
 • Nicolae Isac (n. 3 ianuarie 1920, Zlaști, Hunedoara) [150]
 • Nicolae Isbăşoiu (n. 15 ianuarie 1906, Albeşti, judeţul Muscel) [151]
 • Leon Istrate (n. 17 iulie 1904, Valea Rea (azi Văleni), Vaslui), preot în Lunca Banului, Vaslui [152]
 • Teodor Istrate (n. 25 mai 1914, Floru, Olt) [153]
 • Constantin Jugureanu (n. 1 ianuarie 1906, Tohani, Prahova) [154]
 • Ioan Jupanschi (n. 22 iunie 1913, Carapciu, judeţul Storojineţ) [155]
 • Păun Marcu Jura (n. 29 martie 1914, Jieţ, Hunedoara) [156]
 • Aurel Lazăr Rusulescu (n. 1 decembrie 1908, Criciova, Timiș), preot în Topa de Sus, Bihor.[157]
 • Emilian Lăstun (n. 11 august 1897, Meeni, Vâlcea) [158]
 • Mihail Lungeanu (n. 12 aprilie 1924, Frumuşiţa, Galaţi – d. 2 septembrie 2012) de la Biserica "Buna Vestire" din Iaşi [159][160]
 • Gheorghe Lungu [161]
 • Grigore Lupaşcu (n. 13 ianuarie 1911, Olteneşti, judeţul Vaslui) [162]
 • Ion Lupșa [163]
 • Constantin Lupu (8 noiembrie 1906, Cașin, Bacău) [164]
 • Ion Manda (n. 4 ianuarie 1914, Buzoeşti, Argeș) [165]
 • Dumitru Manea (n. 1 decembrie 1927, Cerşani, Argeș), preot în Săpata de Jos, Argeş [166]
 • Haralambie Manoilescu (n. 5 septembrie 1923, Iași) [167]
 • Constantin Marin (n. 23 iunie 1894, Ungureni, Tecuci) [168]
 • Nicolae S. Marinescu (n. 17 aprilie 1907, Ariceştii-Rahtivani, Prahova) [169]
 • Brutus Mateescu (n. 24 iunie 1895, comuna Dorobanţu, Tulcea) [170]
 • Vasile Mateescu (n. 22 octombrie 1882, Valea Danului, Argeș), preot militar [171][172]
 • Ion Matei (n. 9 martie 1922, Rotunda, Olt) [173]
 • Nicolae Matei (n. 3 noiembrie 1901, Tulcea) a slujit la Parohia Stolniceni-Ghițescu, din județul Iași.[174]
 • Alexandru Mazilu (n. 14 decembrie 1909, Asău, Bacău) [175]
 • Lazăr Măciucă (n. 22 aprilie 1913, Ocolişu Mare, Hunedoara) [176]
 • Nicolae Mănescu a fost acuzat de comuniști de terorism la vâsta de 74 de ani pentru că i-ar fi susținut pe frații Toma și Petre Arnăuțoiu.[177]
 • Alexandru Micu (n. 17 aprilie 1907, Corbasca, Tecuci), preot în Dobra, Hunedoara [178]
 • Vasile Mihai (n. 16 ianuarie 1904, Independenţa, Galați) [179]
 • Alexandru Mihail (n. 22 mai 1906, Ianca, Brăila), preot în Jirlău, Brăila [180]
 • Dumitru Mihăilescu - acuzat că ar fi condus un grup anticomunist în Dobrogea, a fost condamnat în octombrie 1949 la muncă silnică pe viaţă şi încarcerat la închisoarea Piteşti. S-a stins în martie 1950 ca urmare a tratamentelor aplicate în cadrul Experimentului Piteşti.[181][182]
 • Ion Mihăilescu (n. 18 iunie 1911, Verguleasa, Olt) [183]
 • Nicolae Gh. Militaru (n. 4 ianuarie 1904, Comana, judeţul Vlaşca) [184]
 • Grigore Miron (n. 23 noiembrie 1906, Oneşti), paroh la Biserica Fundenii Doamnei, Ilfov [185]
 • Alexandru Misirliu (n. 9 mai 1906, Căneşti, Buzău) [186]
 • Dumitru Mitoiu (n. 6 octombrie 1916, Dărmănești, Argeș) [187][188]
 • Gheorghe Moisei (n. 28 septembrie 1906, Oniceni, județul Roman) [189]
 • Dumitru Moldovan (n. 14 decembrie 1907, comuna Bernadea, judeţul Târnava Mică) [190]
 • Ioan Moldovan [191]
 • Gheorghe Moraru, fost preot greco-catolic, în 1848 a revenit în Biserica Ortodoxă Română [192]
 • Ironim Moraru (n. 19 martie 1903, Hendorf, judeţul Târnava Mare (azi Brădeni, Sibiu)) [193]
 • Laurian Moraru (n. 12 august 1904, Cernaia) [194][195]
 • Dumitru Morega [196]
 • Gheorghe Morozan (n. 17 noiembrie 1915, Negrileşti, Galaţi) [197]
 • Traian Moșic [198]
 • Paul Munteanu (n. 1924, Pipirig, Neamț) [199]
 • Vasile Nacu (n. 18 martie 1900, Coroieşti, Vaslui), preot în Bârlad [200]
 • Ion Năstase (n. 1 ianuarie 1899, Andreiaşu de Sus, Vrancea) [201]
 • Ioan Neagoe [202]
 • Marin Neamțu [203]
 • Constantin Necșulescu de la Biserica „Sfântul Ilie” din Drăgăşani.[204][205][206]
 • Aurel Negoescu [207]
 • Ioan Negruțiu (n. 9 iulie 1915, Săcădat, Bihor – d. 22 octombrie 2003), arhimandrit la Manastirea Timiseni, judetul Timis [208][209][210][211]
 • Alexandru Nica (n. 30 iunie 1899, Criştior, Beiuş) [212]
 • Nicolae M. Nicolae (n. 8 martie 1913, Herăști, Giurgiu) din Filipeștii de Târg, județul Prahova [213]
 • Dumitru Nicolaescu (n. 11 decembrie 1888, Sângeru, Prahova) [214]
 • Alexandru Nicolici (n. 3 octombrie 1911, Vălişoara, Severin) [215]
 • Nicolae Niţescu (n. 15 octombrie 1893, Boteni, Argeş) [216]
 • Gheorghe Nițu (preot) [217]
 • Horia Nițulescu (n. 6 octombrie 1914, județul Constanţa – d. iunie 1982), jurnalist, scriitor și preot în comuna Vinţu de Jos, Alba
 • Viorel Oneţ - sau Viorel Oneţiu (n. aprilie 1906, satul Sohodol de pe Valea Arieşului) [218]
 • Crăciun Opre - sau Crăciun Oprea (n. 17 iunie 1925, Cărăsău, Bihor – d. 8 aprilie 2012) [219][220]
 • Gheorghe Opreanu (n. 6 octombrie 1891, Laslăul Mare, judeţul Târnava mică), protopop de Târnăveni [221]
 • Gheorghe Opriş (n. 14 februarie 1927, Dridif, judeţul Făgăraş) [222]
 • Alexandru Orășanu (n. 17 noiembrie 1914, Turnu Măgurele) [223][224][225]
 • Petru Palade (n. 20 iunie 1905, Oancea, judeţul Covurlui), preot în Blăjani, Buzău [226]
 • Ion Parfenie (n. 27 septembrie 1878, Târgu Neamţ) [227]
 • Ionel Pavel (preot) a îndurat șapte ani de de schingiuire și foamete în penitenciarele Jilava, Gherla, Pitești și la Canal.[228][229][230]
 • Vasile Păduroiu (n. 28 iulie 1912, Gherăseni, Buzău) [231]
 • Emanoil Păsculescu-Orlea (n. 9 iunie 1901, comuna Orlea, judeţul Romanaţi), preot la Biserica Mihai Vodă din Bucureşti [232][233]
 • Vasile Păstrașcu [234]
 • Constantin Pătuleanu [235]
 • Damian Pânzaru (n. 23 septembrie 1915, Zahoreni, județul Orhei) [236]
 • Gheorghe Perian [237]
 • Nicolae Petculescu [238]
 • Sotir Pispa (n. 26 iunie 1919, Breaza, regiunea Ianina, din Grecia) [239]
 • Ioan Pintilie (n. 18 mai 1909, Lungani, Iaşi) [240]
 • Ioan Podaru (n. 21 august 1911, Stirbăţ, Suceava) [241]
 • Nicolae Pogan (n. 11 februarie 1906, Bârseşti, judeţul Putna) [242]
 • Laurențiu Pop (d. 17 februarie 1969), fost greco-catolic, s-a numărat printre cei 38 de protopopi care în octombrie 1948 semnaseră revenirea la Biserica Ortodoxă Română.[243]
 • Leonida Pop, preot (n. 5.05.1951 în Năsăud)
 • Dumitru Popa (n. 20 ianuarie 1915, Focuri, Iași) [244]
 • Dumitru M. Popa de la Biserica rotundă din Leţcani, Iași [245][246]
 • Gheorghe Popa (preot) (n. 10 mai 1902, comuna Aref, Argeş), preot în Ţiţeşti, Argeş [247]
 • Gheorghe Popa (preot) (n. 17 octombrie 1907, Soveja, Vrancea) [248]
 • Vasile Gh. Popa, preot, profesor și folclorist
 • Veniamin Popa (n. 29 ianuarie 1912 Dagâţa, Iaşi), preot în Ţibăneştii-Buhlii, Vaslui [249]
 • Anastase Popescu (n. 16 iunie 1885, Beştepe, Tulcea) [250][251]
 • Constantin Grigore Popescu (n. 30 iulie 1899, Vărăşti, Giurgiu) [252]
 • Dumitru D. Popescu (n. 27 august 1898, Segarcea, Dolj) [253]
 • Gheorghe M. Popescu (n. 20 august 1908, Traian, Tulcea), a slujit la capela cimitirului din Constanţa.[254]
 • Gheorghe Popescu (n. 19 noiembrie 1910, Aluniș, Prahova) [255]
 • Metodie Popescu [256]
 • Sebastian Popescu (n. 16 februarie 1908, comuna Luciu, Buzău), preot în Dumitreşti, judeţul Râmnicu Sărat [257]
 • Teodor M. Popescu avea 66 de ani atunci când a fost condamnat de un tribunal comunist. A trebuit să petreacă cinci ani în teribilele temniţe de exterminare.[258]
 • Vespasian Popescu (n. 10 noiembrie 1907 Munteni-Buzău, Ialomița) [259]
 • Stere Popovici (n. 25 mai 1912, Tuluceşti, Galați) [260]
 • Sabin Porge (n. 25 iulie 1917, Sârbeşti, Bihor) [261]
 • David Portase-Prut (n. 9 iunie 1910 Urleşti, judeţul Covurlui) [262]
 • Ioan Porumb (n. 11 noiembrie 1914, Sânnicolau Român, Bihor) de la Parohia Velenţa-Oradea.[263]
 • Ion Postelnicescu (n. 13 martie 1884, Moşoaia, Argeș) [264]
 • Gheorghe Precupescu, unul dintre martirii care au fost prigoniți de comuniști și întemnițați din cauza credinței lor [265]
 • Preda Predescu (n. 24 aprilie 1916, Bolovani, Dâmbovița) [266]
 • Vasile Profir (n. 27 februarie 1900, Moşna, judeţul Fălciu) [267]
 • Nicolae Puia (n. 12 decembrie 1911, Şuncuiuş, Bihor) [268]
 • Gherontie Puiu [269][270][271][272]
 • Gheorghe Purdea (n. 26 august 1915, comuna Pădureni, Cluj) [273]
 • Nicolae Radocea (n. 14 noiembrie 1906, Bolintin Deal, Ilfov), preot în Bulbucata, judeţul Vlaşca (astăzi în judeţul Giurgiu) [274]
 • Nicolae Radomir (n. 26 august 1910, Cocu, Argeş), preot în Moşoaia, Argeş [275]
 • Simion Radu (n. 18 noiembrie 1906, Mohu, Sibiu) [276]
 • Dumitru Rădulescu (n. 8 februarie 1896, Măldăreşti, Vâlcea) [277]
 • Gavril Relea (n. 4 iulie 1910, Josenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud) [278]
 • Constantin Robea (n. 20 noiembrie 1913, Racovița, Argeș) [279]
 • Petre Roșu [280]
 • Ştefan Roşulescu (n. 21 ianuarie 1909, Văile Unite (astăzi Valea Mare), judeţul Dâmboviţa) [281]
 • Petru Sabadac (n. 29 iunie 1910, Micleşti, Vaslui), preot în Dăneşti, Vaslui [282]
 • Ioan Sabău (preot) (n. 20 octombrie 1914, Folt, Hunedoara) [283][284]
 • Vasile Samoilă (n. 10 februarie 1909, Cacova Ierii, Cluj) [285]
 • Petru Gheorghe Savin (n. 21 august 1891, Jorăști, județul Covurlui), preot la Biserica „Adormirea“ I din Constanţa [286]
 • Florian Sămărescu (n. 16 august 1910, Sămara, Argeş), ultimul slujitor al Bisericii „Sfântul Nicolae” - Piteşti.[287]
 • Ioan Sărăcuțu a fost preot la Verşeşti, Schitu Frumoasa şi Solonţ, județul Bacău [288]
 • Ioan Sârbu (n. 4 octombrie 1903, Zapodeni, Vaslui), preot în Curseşti, Vaslui [289]
 • Ioan Gh. Sârbu (n. 13 septembrie 1913, Schela, Gorj) [290]
 • Dumitru Sârbu (n. 2 aprilie 1894, Braniştea, Covurlui) [291]
 • Constantin Sburlan (n. 28 septembrie 1912, Zilişteanca, Buzău), preot la Pogoanele, Buzău [292]
 • Gheorghe Scrob (n. 21 octombrie 1888, Săcătura (azi Vadu Moţilor), Alba) [293]
 • Vasile Serghie (n. 3 iunie 1913 Gohor, Galaţi) [294]
 • Ioan Sevastre (n. 6 aprilie 1913, Corod, Galați) [295][296][297]
 • Ștefan Smărăndescu [298]
 • Dinu Soare (n. 30 octombrie 1909, Izvoarele, Olt) [299]
 • Ioan Spânu (n. 13 august 1881, Coşna, Suceava) [300]
 • Grigore Stegaru (n. 8 martie 1904, Drăguşeni, Iaşi) [301]
 • Constantin Stoica (n. 7 mai 1903 Nicoreşti, Tecuci), preot în Băneasa, judeţul Constanţa [302]
 • Octavian Stoica de la Biserica "Sfântul Dumitru Misai", de pe strada Eternitate 40 din Iaşi.[303]
 • Ștefan Stoica (n. 19 aprilie 1907, Botoşeşti-Paia, Dolj) [304]
 • Constantin Stoicescu (n. 29 ianuarie 1913, Vintilă Vodă, Buzău) [305][306]
 • Toma Suru [307]
 • Ioan Șandra [308]
 • Alexandru Șendrea (n. 27 iunie 1896, Nicoreşti, județul Tecuci) [309]
 • Vasile Şerban (n. 25 mai 1905, Zărneşti, Buzău), preot în Turcoaia, Tulcea [310]
 • Dincuşor Ştefănescu (n. 1 septembrie 1914, Petrești, Gorj) [311]
 • Traian Şulea (n. 11 august 1907, Dobra, Hunedoara) [312]
 • Pavel Taşcă (n. 14 august 1910, Corod, Galaţi) [313]
 • Marin Tănase [314]
 • Nicolae Târcă (n. 10 ianuarie 1911), din Osica de Jos, Olt [315]
 • Vasile Teleman (n. 26 noiembrie 1903, Bacău) [316]
 • Emil Timişan (n. 12 februarie 1907, Sâncrai, Hunedoara) [317]
 • Mihai Tipa (n. 5 septembrie 1890, Soloneţ, Suceava) [318]
 • Diodor Todea (n. 13 martie 1906, Arieşeni, Alba) [319]
 • Viorel Todea (n. 1 iunie 1919, Arieșeni, Alba), duhovnicul lui Valeriu Gafencu în temniţa comunistă [320][321][322][323]
 • Mihail Toderașcu [324]
 • Ioan Tomuță [325]
 • Teodor Trandafir şi Gheorghe Trandafir din Bereşti, Galaţi [326]
 • Grigore Trâmbiţaş (n. 10 februarie 1907, Teiuș) [327]
 • Pascu Trif (n. 10 aprilie 1904, Glod, Alba) [328]
 • Grigore Tudose (n. 14 ianuarie 1894, Tufeşti, Brăila), preot la Parohia „Adormirea Maicii Domnului", zisă „Precista", din oraşul Tecuci [329]
 • Gheorghe Tuleaşcă (n. 9 aprilie 1903, Vânători, Neamț), preot în Probota, Suceava [330]
 • Gheorghe Turcu (n. 5 octombrie 1904, Cornetu, Ilfov), preot în Ţintea, Prahova [331]
 • Grigore Uriţescu (n. 1 decembrie 1888, Vinerea, Hunedoara) [332]
 • Vasile Solon Vasilache (n. 1 februarie 1902, Piscu, Galați) [333][334]
 • Cicerone Vasilescu (n. 20 iunie 1915, Sfântul Gheorghe, Ialomița) [335]
 • Dumitru Velcu (n. 6 martie 1914, Fundeni, Ilfov) din Vărbilău, județul Prahova [336]
 • Gheorghe Vețeleanu (n. 15 mai 1923, Ciumagi, Vâlcea) [337]
 • Ioan Vlad (n. 28 martie 1908 Frumușelu, Bacău), greco-catolic, în 1949 a revenit la confesiunea ortodoxă [338]
 • Brutus Vlassa (n. 12 septembrie 1893, Crăeşti, Cluj)
 • Teodor Voineagu și Dumitru Rogoveanu de la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Medgidia, care erau cumnați.[339]
 • Ion Vrânceanu (n. 12 aprilie 1908, Soleşti, Vaslui), preot în din Floreşti, Vaslui [340]
 • Valerian Zaharia, dat jos din ierarhie de comunisti, pentru ca "vorbea" prea mult, s-a retras la Biserica Podeanu din București [341]
 • Iordache Zamfir (n. 14 august 1915, Buciumeni, Tecuci), preot în Matca, Galați [342]
 • Gheorghe Zemora (n. 25 februarie 1901, Sebeşel, Alba), preot în Vulcan, Hunedoara [343]
 • Gheorghe Zidăroiu (n. 13 noiembrie 1910, Otetelişu, Vâlcea) [344]

Preoți catolici[]

 • Vasile Aftenie (1899-1950), episcop român unit (greco-catolic). A fost ucis în bătaie în temnițele comuniste, pentru refuzul său de a abandona credința catolică. Procesul său de beatificare este în curs de finalizare.[345]
 • Ioan Bălan, episcop greco-catolic de Lugoj, deținut în casa patriarhală de la Dragoslavele, iar în 1950, în urma refuzului de a trece la BOR, a fost încarcerat în închisoarea Sighet.
 • Teodor Cernucan din Zalha, Bistrița-Năsăud - în anul 1949 a fost arestat şi condamnat politic la cinci ani de închisoare.[346]
 • Alexandru Cisar
 • Horia Cosmovici (1909 – 1998), avocat, preot, pictor; 18 ani de detenție politică.
 • Iuliu Hirțea
 • Iuliu Hossu (1885 – 1970), cardinal greco-catolic și doctor în filosofie. Vicepreședinte al Sfatului Național de la Alba-Iulia, la 1 decembrie 1918. Închis din motive de conștiință între 1948 și 1955, apoi cu domiciliu forțat până la sfârșitul vieții (1970).
 • Alexandru Rusu (1884 – 1963), episcop român unit (greco-catolic) de Baia Mare. A murit în 1963 în închisoarea Gherla.
 • Lazăr Sângeorzan, protopop al Rodnei Vechi, a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru că a refuzat să-şi părăsească credinţa. Acesta a fost eliberat în anul 1964. Preotul a desfăşurat sub regimul comunist o activitate pastorală clandestină, menţinând legătura prin corespondenţă cu episcopal cardinal Iuliu Hossu.[348]
 • János Scheffler
 • Joseph Schubert
 • Aladár Szoboszlay

Alte confesiuni[]

Stil Vechi
 • Wikipedia:Galaction Cordun, mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România (1955-1959). În primăvara anului 1956, mitropolitul Galaction a fost condamnat la șase luni de închisoare, fiind trimis cu domiciliul obligatoriu la Mănăstirea Căldărușani, din apropiere de București
 • Wikipedia:Demosten Ioniță, episcop-vicar al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România
 • Wikipedia:Pahomie Morar episcop-vicar al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România (1988-2006)
 • Wikipedia:Silvestru Onofrei, arhiepiscop și mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România (1985-1992)
 • Wikipedia:Evloghie Oța, episcop-vicar al Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România
 • Wikipedia:Glicherie Tănase, fondatorul și al 2-lea mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române de Stil Vechi. A fost deportat în Bărăgan, în comuna Răchitoasa (o fotografie de atunci), împreună cu alţi deportaţi.[350]
Luterani

Susținători ai partizanilor[]

Diaconi[]

 • Teodor Bej (n. 4 mai 1921, Cintei, Arad) [362]
 • Teodor V. Damşa (n. 25 decembrie 1919, Cotiglet, Bihor) [363]
 • Teodor Savu - din 1939, Teodor Savu era profesor de drept canonic şi teologie sistematică la Academia Teologică din Oradea, care în perioada ocupaţiei horthyste fusese mutată la Timişoara.[364]

Cântăreți bisericești[]

 • Ştefan Hlubă (n. 13 mai 1920, Huși) [365]

Călugări[]

 • Grigorie Băbuş (n. 3 iunie 1915, Teişani, Prahova – d. 7 februarie 2008), arhimandrit, s-a ocupat de organizarea Bibliotecii Sfântului Sinod, din incinta Mănăstirii Antim. A fost și stareţ al Mănăstirii Cheia.[366][367][368][369]
 • Wikipedia:Sofian Boghiu
 • Ilie Cioruță - preot, tuns în monahism [370][371]
 • Nifon Corduneanu (n. 19 iulie 1916, Boroaia, Suceava), ieromonah [372]
 • Vasile Daşchevici - sau Valerian Daşchevici (n. 27 decembrie 1880, Mamorniţa, fostul judeţ Dorohoi), fost chestor de poliție
 • Mina Dobzeu
 • Felix Dubneac (1912–2008), pictor iconograf, scriitor, arhimandrit, originar din Basarabia, a făcut parte din grupul „Rugul Aprins”.[373][374][375]
 • Chesarie Gheorghescu (n. 12 martie 1929, comuna Oşeşti, Vaslui), arhimandrit, de la Mănăstirea Dintr-un Lemn.[376]
 • Varlaam Lică (n. 9 mai 1907, Vânători, Neamț), ieromonah [386]
 • Tit Moldovan (n. 24 iunie 1923, Asinip, Alba – d. 5 august 1985) protosinghel la Mănăstirea Polovragi [387][388][389]
 • Dosoftei Moraru - sau Murariu (n. 18 august 1913, Stăuceni, Botoşani), ieromonah [390][391]
 • Cleopa Nanu (n. 20 mai 1928, Buceşti, Galați), ieromonah [392]
 • Simeon Ovezea (n. 13 iulie 1926, Cazasu, Brăila) [393]
 • Inocenţiu Porumbel (n. 16 ianuarie 1931, Măgina-Aiud, Alba – d. 7 august 2012), arhimandrit - nu a făcut închisoare dar în septembrie 1959 a fost dat afară din mănăstire din cauza Decretului 410, luând astfel drumul vieţuirii şi reîncadrării în lumea laică.[394]
 • Constantin Postolache (n. 1936, comuna Munteni, Galaţi), protosinghel [395]
 • Tatiana Răduleț (n. 22 iulie 1921, Berivoii Mici, Făgăraș), stareță a Mănăstirii Tismana [396][397]
 • Vasile Vasilache, fratele lui Haralambie Vasilache, ambii de la Schitul Pocrov.[398]

Decedați în închisori sau uciși[]

 • Nicolae Anghel (n. 16 mai 1902, Arceşti, Olt – 18 februarie 1962, penitenciarul Aiud), preot la Biserica "Sfântul Dumitru" din oraşul Balş [399]
 • Gheorghe Dragomirescu (n. 1915, Blăjani, Buzău) a fost anchetat, dar în noaptea de 27 spre 28 august 1959 a trecut la cele veșnice. Pentru acoperirea crimei, responsabilii din Securitate au dispus trimiterea lui în justiție, astfel încât, la 7 octombrie 1959, părintele era condamnat la nouă ani închisoare corecțională! Unele mărturii arată că părintele ar fi fost sugrumat cu sârmă ghimpată.[400]
 • Nicolae Georgescu-Edineţ (n. 27 noiembrie 1891, Toma Georgescu, Vălenii de Munte – d. 21 mai 1952, Penitenciarul Jilava) [401]
 • Mihai Enescu (n. 7 februarie 1903, Bughea de Jos, Muscel - d. 22 iunie 1959, închisoarea Aiud) [402]
 • Grigore Georgescu (n. 15 ianaurie 1910, Brăila - d. 6 iunie 1960, penitenciarul Galaţi) [407]
 • Ion Iorgulescu (d. 27 noiembrie 1960, penitenciarul Gherla) [408]
 • Aurel Lazarov (7 ianuarie 1921, Gârliciu, Constanța – d. 7 iunie 1960, închisoarea Aiud) - avea doar 27 de ani când a fost numit parohul așezării de lângă Saraiu, în anul 1948. După doi ani a fost arestat pentru uneltire împotriva ordinii sociale. Preotul a murit la 39 ani.[409][410]
 • Florea Mureșan - sau Florea Mureșanu (1907 – 1961), a murit în închisoarea de la Aiud [411][412][413]
 • Dumitru Roşescu (n. 15 februarie 1895, Bălţaţi, judeţul Râmnicu Sărat – d. 7 martie 1953, în colonia Castelu) [414]
 • Constantin Sârbu (10 ianuarie 1905, Cavadineşti, judeţul Covurlui - d. 23 octombrie 1975, București), a fost preot la Biserica Sapienţei, ucis în spital [415][416][417][418][419][420][421]
 • Radu Şerban (n. 12 decembrie 1906, Saraiu, Constanța), decedat în lagărul de la Baia Sprie [422]
 • Gheorghe Tarcea, a murit în 1963 la penitenciarul Aiud [423][424]
 • Cornel Tomescu (n. Băcâia, Hunedoara – d. 19 mai 1961, colonia de muncă de la Salcia) [425]
 • Gheorghe Tomescu (n. 27 iunie 1888, Hulubești, Dâmbovița – d. 7 februarie 1964, penitenciarul Botoşani) [426]
catolici
 • Tit-Liviu Chinezu, episcop greco-catolic, studii la Roma, profesor de filosofie la academia teologică din Blaj. În urma refuzului de a trece la BOR, a fost încarcerat în închisoarea Sighet, unde a murit.
 • Wikipedia:Anton Durcovici, episcop catolic de Iași. Mort la Sighet.[427]
 • Alexandru Filipașcu, a fost deținut politic din vara anului 1952 la Canalul Dunăre-Marea Neagră, unde a decedat.
 • Ioan Suciu (episcop), episcop greco-catolic de Oradea, administrator apostolic al Mitropoliei din Blaj. În urma refuzului de a trece la BOR, a fost încarcerat în închisoarea Sighet, unde a murit.
monahi
 • Ecaterina Gâță, călugăriță, pentru ca a scuipat-o pe Ana Pauker i-au smuls sanii cu clestele, au violat-o si omorat-o.[428]
 • Evghenie Hulea, calugarul-partizan din grupul Paragina, torturat până la moarte. A murit la 23 octombrie 1962.[429]
 • Gherasim Iscu, starețul de la Mănăstirea Tismana, a fost unul dintre principalii luptători împotriva comunismului din Oltenia. Acesta a fost unul dintre liderii Mișcării Naționale de Rezistență din Oltenia (MNRO), alături de generalul Ioan Carlaonț, care a condus această organizație, și a fost exterminat într-o închisoare comunistă.[127][430][431]
 • Haralambie Vasilache, fratele lui Vasile Vasilache, ambii de la Schitul Pocrov. A murit în închisoarea de la Gherla, la 23 noiembrie 1962.[398]
 • Iov Volănescu - în ultimii ani din viaţă a slujit la biserica Mănăstirii Dealu. Era cercetat de credincioşi. Însă Securitatea a vrut să pună capăt acestei situaţii. În ianuarie 1976, părintele Iov a fost găsit împuşcat în ceafă.[432]
diaconi
 • Teodor Codilă (n. 24 ianuarie 1920, Toboliu, Bihor – d. 2 mai 1953, colonia Baia Sprie) [433]

Autori[]

 • Ioan Bărdaș (n. 1913) a fost un preot ortodox închis în mai multe închisori din România din motive politice. După 1948 a susținut un grup de rezistență din munți, dar a fost prins după trei ani, trădat de un pădurar.[435] A scris cartea Calvarul Aiudului. Din suferințele unui preot ortodox, Editura Anastasia, București, 1999 [436][437]
 • Dimitrie Bejan
 • Liviu Brânzaș
 • Nicolae Grebenea, a scris cartea Amintiri din întuneric, Editura Scara, București, 2000 [438][439]
călugări
 • Mina Dobzeu - în cartea de meditaţii şi amintiri „Pentru o biserică dinamică“ (Ed. Axa, Botoşani, 2005), povesteşte cum l-a cunoscut pe Nicolae Steinhardt, în penitenciarul Jilava, anul 1960.[445]
din Basarabia

Persoane din Basarabia[]

 • Alexandru Captarenco (n. 28 august 1886, Sevastopol), preot în Congaz (astăzi Rândunica), Tulcea [458]
 • Leonida Iacob (n. 5 aprilie 1900, judeţul Orhei) [459]
 • Dumitru Moldovanu (n. 24 octombrie 1903, Salcia, judeţul Soroca) [460]
 • Alexe Străistaru (n. 14 martie 1917, Chirianca, Lăpuşna) [461]
 • Gheorghe Popovici (n. 6 mai 1924, Floriţoaia Veche, judeţul Ungheni) [462]
 • Boris Răduleanu (n. comuna Izbeşti, judeţul Orhei) - închis împreună cu fiica acestuia, medic Galina Răduleanu [463][464]
 • Gabriel Remizovschi (n. 13 iulie 1905, Boghenii Noi, judeţul Bălţi) [465]
Călugări
 • Sora Blondina (n. 24 februarie 1906, Grușeni-Chelmești) [466]
 • Agapie Macarie (n. 18 ianuarie 1909, Neculăieuca, Isacova) [467]

Filme documentare[]

 • Amfiteatre și închisori (2010), regia: Nicolae Mărgineanu, realizat după cartea cu același nume, scrisă de de Nicolae Mărgineanu - prezentare

Statistici[]

Lucrarea de la INST (Biserica întemniţată. România, 1944-1989) conţine o listă de 2.544 de persoane, din care 1.888 ortodocşi, 235 greco-catolici, 172 romano-catolici, 67 protestanţi şi restul de alte confesiuni.[468]

Note[]

 1. Parintele Toma Chiricuta, 4 iulie 2012, Teodor Dănălache, CrestinOrtodox.ro
 2. Părintele Constantin Galeriu la începutul regimului comunist, 25 aprilie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 3. Părintele Ioan Iovan în temnița comunistă, 6 mai 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 4. Părintele Ilie Lăcătuşu sub persecuţia comunistă, 29 aprilie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 5. Părintele Ilie Lăcătuşu sub persecuţia comunistă (II), 4 mai 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 6. Părintele Iustin Pârvu și morala unei vieți câștigate, Adrian Aluigheorghe, Editura Conta, Piatra Neamț, 2007
 7. Să ne aducem aminte de mitropolitul Antonie Plămădeală, 29 august 2009, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 8. Memoria Bisericii în imagini: Nicolae Adam - părintele mărturisitor, 13 februarie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 9. Părintele Constantin Alexandrescu din Focşani sub persecuţia comunistă, 6 februarie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 10. Preotul Ioan Alexandru din Vinderei, Vaslui, în temniţa comunistă, 9 noiembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 11. Preotul Valer Antal din Topliţa, Harghita, în temniţa comunistă, 23 decembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 12. Chesarie Antoneanu, ctitorul de pe malul Jiului, 4 martie 2011, Anamaria Rădulescu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 13. Preotul Constantin Antonescu din Chilia Veche-Tulcea în temniţa comunistă, 17 octombrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 14. Parintele Dumitru Argint, 4 iulie 2012, Teodor Dănălache, CrestinOrtodox.ro
 15. Părintele Dimitrie V. Argint sub persecuția comunistă, 29 ianuarie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 16. Părintele Dimitrie V. Argint sub persecuţia comunistă (II), 1 februarie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 17. Părintele Emanoil Arghir sub persecuţia comunistă, 15 mai 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 18. Părintele Octavian Armean din Sălaşu de Sus - Hunedoara în temniţa comunistă, 21 noiembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 19. Preotul Nicolae Arnăutu din Stănilești, Vaslui, în temnița comunistă, 9 ianuarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 20. Aurelian Barbici, apologetul credinței în Hristos, 4 ianuarie 2011, Anamaria Rădulescu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 21. Ostaş al lui Hristos în temniţele comuniste, 1 octombrie 2010, Anamaria Rădulescu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 22. Epopeea preotului Petre Barna pe calea exilului din apus, 8 ianuarie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 23. Părintele Aurel Bazilescu în temnița comunistă, 8 iulie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 24. Preotul Dumitrul Bălașa "Patriarhul de Drăgășani" la 90 de ani: documentar selectiv, Editura Buna Vestire, 2001
 25. „Patriarhul“ de la Drăgășani, 20 ianuarie 2010, Diac. Ioniță Apostolache, Ziarul Lumina
 26. Arestarea și condamnarea părintelui Dumitru Bălașa, 25 octombrie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [1]
 27. Preotul Vasile Bălăiş sub persecuţia comunistă, 7 august 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 28. Memoria Bisericii în imagini: Ion Băldescu-Popescu mărturisitorul, 20 februarie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 29. Părintele Nichita Bălescu din Viştea, Făgăraş, în temniţa comunistă, 11 ianuarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 30. Preotul Vasile Bârluțiu sub persecuția comunistă, 18 noiembrie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 31. Preotul Dumitru Bârnovescu în temniţa comunistă, 24 iunie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 32. Preotul sibian Ioan Beju, în temniţa comunistă, 18 ianuarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 33. Preotul Valeriu Beleuţă din Poiana Mărului în atenţia Securităţii comuniste, 8 august 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 34. Părintele Gheorghe Beldiman sub persecuţia comunistă, 18 aprilie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 35. Ieromonahul Visarion Benea în temniţa comunistă, 28 septembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 36. Preotul Gheorghe Beșchea, 15 octombrie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 37. Părintele Dumitru Biolănescu în închisoarea comunistă, 17 februarie 2012, Ziarul Lumina - [2]
 38. Părintele Grigorie Bogza în temnița comunistă, 29 iulie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 39. Preotul Ioan Boian sub persecuţia comunistă, 30 octombrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 40. Preotul Filaret Bojescu sub persecuţia comunistă, 15 ianuarie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 41. Preotul Liviu Boldura din Luncoiu de Jos-Hunedoara în temniţa comunistă, 18 noiembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 42. Părintele Nicolae Bordașiu: Crâmpeie de istorie, povestite „pe viu“, 17 august 2008, Raluca Brodner, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 43. VIDEO Nicolae Bordaşiu, preot şi fost deţinut politic: „Biserica nu poate oferi tot ce nu s-a făcut în decenii”, 27 octombrie 2011, Adevărul, accesat la 3 mai 2017
 44. Preotul Vasile Boștiog în detenția comunistă, 9 octombrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 45. Preotul Adrian Botici în temniţa comunistă, 22 ianuarie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 46. Părintele Victor Boţoman sub persecuţia comunistă, 16 octombrie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 47. Preotul Gavril Branea, sub persecuția comunistă, 26 august 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [3]
 48. Părintele Dionisie Bucur din Crihalma în temniţa comunistă, 16 mai 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 49. Preotul Coriolan Buracu sub teroarea autorităţilor comuniste, 1 august 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 50. Preotul Mihail Buric din Constanţa, în temniţa comunistă, 1 martie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 51. Preotul gălăţean Vasile Buruiană în temniţa comunistă, 13 februarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 52. Parintele Gavriil Burzo, 15 februarie 2013, Teodor Dănălache, CrestinOrtodox.ro
 53. Preotul Nicolae Cantaragiu în temnița comunistă, 6 aprilie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 54. Părintele Ioachim Călin din Mărginimea Sibiului sub persecuția comunistă, 6 noiembrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 55. Mărturisitorul Adrian Cărăușu în temnița comunistă, 28 iunie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [4]
 56. O familie crestina, 29 ianuarie 2010, Marius Vasileanu, România liberă
 57. Părintele Lazăr Cârja sub persecuția comunistă, 5 august 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [5]
 58. Închisorile părintelui Ştefan Cârlan, 7 iunie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 59. Părintele Gheorghe Cârstoiu în temnița comunistă, 15 februarie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 60. Preotul Vasile Cenuşă în detenţia comunistă, 23 mai 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 61. Preotul Octavian Ceparu în ghearele Securităţii comuniste, 15 iunie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 62. Mărturisitori sub lespezi în temnițele comuniste, 4 octombrie 2015, Augustin Păunoiu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 63. Părintele Petru Chirică în ghearele Securităţii comuniste, 17 iulie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 64. Preotul Ioan Chirilă din Tătărăni, judeţul Vaslui, în temniţa comunistă, 20 martie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 65. Închisorile preotului Constantin Ciocău, 1 iulie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 66. Preotul Constantin Ciocoiu din Udreşti, Prahova, în temniţa comunistă, 19 octombrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 67. Părintele Iorgu Cioruţă sub persecuţia comunistă, 20 noiembrie 2014, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 68. Părintele Constantin Coadă sub persecuţia comunistă, 27 februarie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 69. Preotul făgărăşean Octavian Cocan în temniţa comunistă, 22 august 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 70. Părintele Haralambie Cojocaru în ghearele Securităţii comuniste, 11 mai 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 71. Preotul Ioan Coliţă, în detenţia comunistă, 20 ianuarie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 72. Preotul Pavel Coman din Codăeşti, Vaslui, în temniţa comunistă, 12 decembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 73. Părintele Ioan Gh. Constantinescu în temniţa comunistă, 30 septembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 74. Preotul Gheorghe Costăchescu din Izvoru-Argeş, în temniţa comunistă, 5 septembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 75. Pușcăria, poarta spre Rai!, 10 iunie 2012, Florian Bichir, Evenimentul zilei
 76. Ctitorul catedralei din Buhuşi, comemorat prin rugăciune, 25 octombrie 2016, Constantin Ciofu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 77. Părintele Cornel Dascăl din Arpaşu de Jos, Făgăraş, în temniţa comunistă, 21 decembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 78. Părintele Ioan Datculescu în temnițele comuniste, 17 iulie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [6]
 79. Preotul Ioan Dămăceanu, în temniţa comunistă, 31 august 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 80. Preotul făgărăşean Victor Dâmboiu în temniţa comunistă, 16 ianuarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 81. Preotul Nicolae Deliu în temnița comunistă, 15 iunie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [7]
 82. Părintele Ioniţă Diaconescu în temniţa comunistă, 12 aprilie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 83. Preotul Marin Diaconescu din Cocu, judeţul Argeş, în temniţa comunistă, 24 februarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 84. Preotul Petre Diaconu din Bohotin-Iaşi sub persecuţia comunistă, 18 septembrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 85. Preotul dâmboviţean Vasile Didoacă în temniţa comunistă, 24 august 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 86. Închisorile părintelui Ştefan Dima, 15 aprilie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 87. Închisorile părintelui Gheorghe Doară, 15 iulie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 88. Preotul Ion Dobrotescu în temnița comunistă, 29 iunie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [8]
 89. Părintele Nicolae Doicescu sub persecuţia comunistă, 27 noiembrie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 90. Părintele Emilian Doicu din Galați în temnița comunistă, 10 august 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 91. Ieromonahul Vartolomeu Dolhan sub persecuţia comunistă, 13 martie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 92. Părintele Vasile Dolinescu în detenţia comunistă, 17 aprilie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 93. Preotul Ioan Dovăncescu sub persecuţia comunistă, 26 aprilie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 94. Închisorile părintelui Teodor Dragomirescu din Gura Nişcov, judeţul Buzău, 15 mai 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 95. Prin iadul a zece pușcării comuniste, 15 ianuarie 2012, Daniela Cârlea Șontică, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 96. Suferinţele părintelui Dumitru Drăguş sub persecuţia comunistă, 6 iulie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 97. Părintele Ion Druțu sub teroarea autorităților comuniste, 4 ianuarie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [9]
 98. Memoria Bisericii în imagini: Părintele Ioan Duma - duhovnicul minerilor, 27 februarie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 99. Închisorile părintelui Marin Enculescu, 1 iunie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 100. Părintele Ioan Fălculete sub persecuţia comunistă, 21 august 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 101. Părintele Honoriu Filimon în temnița comunistă, 5 noiembrie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 102. Părintele Gheorghe Filip sub persecuţia comunistă, 23 mai 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 103. Preotul Amos Florea în temnița comunistă, 19 octombrie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 104. Închisorile părintelui Ştefan Florescu din Scorniceşti-Olt, 3 iulie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 105. Părintele Vasile Floruţă sub persecuţia comunistă, 19 martie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 106. Memoria Bisericii în imagini: Părintele Petre Focșăneanu, mărturisitorul, 19 martie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [10]
 107. Preotul Mircea Fodorean sub persecuţia comunistă, 13 noiembrie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 108. Preotul Ioan Fulea din Petrilaca, judeţul Mureş, în temniţa comunistă, 6 martie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 109. Memoria Bisericii în imagini: Liviu Galaction Munteanu - profesorul mărturisitor, 19 decembrie 2009, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 110. Preotul Leonida Gavrilescu sub persecuţia comunistă, 26 februarie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 111. Preotul Vasile Georgescu în închisoarea comunistă, 27 februarie 2012, Ziarul Lumina - [11]
 112. Preotul Florea Gheorghe din Galaţi în temniţa comunistă, 23 septembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 113. Parintele Toma Gherasimescu, 4 iulie 2012, Inalt Prea Sfintitul Andrei Andreicut, CrestinOrtodox.ro
 114. Preotul făgărăşean Ioan Ghindea sub persecuţia comunistă, 23 ianuarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 115. Preotul Alexandru Ghiță în temnița comunistă, 9 martie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [12]
 116. Ieromonahul Benedict Ghiuş, chipul blândeţii monahale, 15 iulie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 117. Parintele Benedict Ghius, 4 iulie 2012, IPS Andrei Andreicuț, CrestinOrtodox.ro
 118. Benedict Ghiuș, duhovnicul inimii, Gheorghe Vasilescu, Editura România Creștină, București, 1998 - fragmente
 119. Preotul Gheorghe Giurgiu sub persecuţia comunistă, 1 septembrie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 120. In memoriam părintelui Ioan Giurgiu, 11 iunie 2013, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 121. Preotul Vasile Giurgiu - fugar în Iugoslavia, apoi în temniţa comunistă, 25 iulie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 122. Trecut prin furcile caudine, 21 ianuarie 2008, Anca Aslau, Constantin Jinga, Epoch Times România
 123. Părintele Aurel Gliga, sub persecuţia comunistă, 18 august 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 124. Părintele Gheorghe Golopenţa sub persecuţia comunistă, 16 aprilie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 125. Preotul Enache Graur, în temnițele comuniste, 10 decembrie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 126. Preotul Romul Grecu, în temnița comunistă, 26 noiembrie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 127. a b Destinul teribil al unui preot gorjean închis la Canal: un gardian l-a ucis într-o hazna în care se ascunsese, 2 iulie 2015, Alin Ion, Adevărul, accesat la 5 ianuarie 2016
 128. Preotul Ioan Hornea a fost înmormântat, 7 septembrie 2016, Pr. Aurel Bonchiş, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 129. Preotul sucevean Ioan Hurmuz în temnița comunistă, 10 februarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 130. Preotul Petru Iana în temniţa comunistă, 8 august 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 131. Părintele Andrei Iancu, mărturisitor sub persecuția comunistă, 10 mai 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 132. Părintele Andrei Iancu, mărturisitor sub persecuţia comunistă, 9 mai 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 133. Părintele Axinte Iepure, în temnița comunistă, 16 septembrie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 134. Preotul Ioan Iftimie din Vultureni, județul Galați, în temnița comunistă, 17 martie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 135. Preotul Ion Iftimie sub teroarea autorităţilor comuniste, 29 august 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 136. Serial - Sfintii inchisorilor Preotul Dumitru Iliescu Palanca si organizatia 'Vlad Tepes', 29 octombrie 2007, Cezarina Barzoi, Ionut Baias, HotNews.ro
 137. Despre mărturisitorul Ilie Imbrescu și crezul său, 21 noiembrie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 138. Părintele Ilie Imbrescu, mărturisitor al credinței ortodoxe, 19 noiembrie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 139. Memoria Bisericii în imagini: Slujitor al altarului și al neamului românesc, 19 noiembrie 2009, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 140. Parintele Ilie Imbrescu, 3 iulie 2012, Teodor Dănălache, CrestinOrtodox.ro
 141. Părintele Ilie Imbrescu, un promotor la României crestine, mai 2005, Revista ROST
 142. Ilie Imbrescu-teologul luptător, 19 aprilie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 143. Părintele Sinesie Ioja, mărturisitorul din Banat, 21 mai 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 144. Părintele Gheorghe Ionescu din Urşi-Olt sub persecuţia comunistă, 14 august 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 145. Preotul Ion I. Ionescu din Crişan, Tulcea, sub persecuţia comunistă, 25 ianuarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 146. Părintele Panait Iordache sub persecuția comunistă, 5 decembrie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [13]
 147. Preotul Gheorghe Iordan din Bârlad, în temniţa comunistă, 9 decembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 148. Părintele Ion Iordăchescu din Piteşti în temniţa comunistă, 15 martie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 149. Părintele Nicolae Iordănescu sub persecuția comunistă, 5 aprilie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [14]
 150. Părintele Nicolae Isac în temniţa comunistă, 12 februarie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 151. Preotul Nicolae Isbăşoiu - denunţat de Sfatul Popular şi trimis în temniţa comunistă, 20 iulie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 152. Părintele Leon Istrate din Lunca Banului, Vaslui, în temniţa comunistă, 31 octombrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 153. Preotul Teodor Istrate sub persecuţia comunistă, 27 iunie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 154. Părintele Constantin Jugureanu din Tohanii Prahovei sub persecuţia comunistă, 18 decembrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 155. Preotul Ioan Jupanschi din Chergheş, Hunedoara, sub persecuţia comunistă, 23 noiembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 156. Părintele Păun Marcu Jura sub persecuţia comunistă, 29 ianuarie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 157. Părintele Aurel Lazăr Rusulescu din Topa de Sus, judeţul Bihor, în temniţa comunistă, 24 aprilie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 158. Închisorile părintelui Emilian Lăstun din Vâlcea, 13 februarie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 159. Preotul Mihail Lungeanu s-a mutat în lumea veşniciei, 5 septembrie 2012, Constantin Ciofu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 160. „Doamne, scoate-mă de aici şi toată viaţa o pun la picioarele tale!“, 14 septembrie 2012, Cornel Cadar, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 161. Memoriile preotului din Gruiu, torturat de comuniști, 7 iulie 2011, Silviu Dascălu, Ziarul Lumina - [15]
 162. Părintele Grigore Lupaşcu din Olteneşti, Vaslui, în temniţa comunistă, 27 ianuarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 163. Preotul Ion Lupșa în lupta anticomunistă, 10 iunie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 164. Părintele Constantin Lupu sub persecuţia comunistă, 28 august 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 165. De la întovărăşirea agricolă la Securitate: preotul Ion Manda din Buzoeştii Argeşului, 11 iulie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 166. Părintele Dumitru Manea din Săpata de Jos, judeţul Argeş, în temniţa comunistă, 27 februarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 167. Preotul Haralambie Manoilescu din Fâstâci-Vaslui în temnița comunistă, 7 noiembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 168. Părintele Constantin Marin în temniţa comunistă, 31 iulie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 169. Preotul Nicolae S. Marinescu în temniţa comunistă, 23 decembrie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 170. Părintele Brutus Mateescu sub persecuţia comunistă, 5 iunie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 171. Preotul militar Vasile Mateescu în temniţa comunistă, 17 februarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 172. Preotul Vasile Mateescu în ghearele Securităţii comuniste, 19 iunie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 173. Părintele Ion Matei din Rotunda Oltului sub persecuţia comunistă, 18 martie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 174. Preotul Nicolae Matei sub persecuția comunistă, 4 iulie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 175. Părintele Alexandru Mazilu sub persecuţia comunistă, 20 martie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 176. Părintele Lazăr Măciucă în temniţa comunistă, 11 decembrie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 177. Povestea preotului-martir Nicolae Mănescu. A fost acuzat de comuniști de terorism la vâsta de 74 de ani, 24 martie 2017, Denis Grigorescu, Adevărul, accesat la 2 aprilie 2017
 178. Părintele Alexandru Micu din Dobra, Hunedoara, în temniţa comunistă, 25 noiembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 179. Părintele Vasile Mihai sub persecuţia comunistă, 17 iulie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 180. Părintele Alexandru Mihail din Jirlău, Brăila, în temniţa comunistă, 11 noiembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 181. Povestea preotului-martir Dumitru Mihăilescu. Cum a sfârşit ucis de securişti la 35 de ani, în cadrul Experimentului Piteşti, 13 august 2017, Denis Grigorescu, Adevărul, accesat la 15 august 2017
 182. Preotul Dumitru Mihăilescu, mărturisitorul Dobrogei, 18 iunie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 183. Preotul Ion Mihăilescu sub persecuţia comunistă, 8 iulie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 184. Preotul Nicolae Gh. Militaru din Comana, Vlaşca, în temniţa comunistă, 28 octombrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 185. Părintele Grigore Miron în ghearele Securităţii comuniste, 9 aprilie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 186. Părintele Alexandru Misirliu în temniţa comunistă, 12 iunie 2015, (adrian Nicolae Petcu), Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 187. Încercările preotului Dumitru Mitoiu, sub persecuția comunistă, 23 septembrie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [16]
 188. Închisorile părintelui Dumitru Mitoiu, 11 septembrie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 189. Preotul Gheorghe Moisei în temniţa comunistă, 19 septembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 190. Preotul făgărăşean Dumitru Moldovan, în temniţa comunistă, 20 ianuarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 191. Preotul Ioan Moldovan sub teroarea Securității, 31 mai 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 192. Preotul Gheorghe Moraru, slujitorul revenit la Ortodoxie, 20 august 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 193. Părintele Ironim Moraru, în temniţa comunistă, 3 octombrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 194. Încercările preotului Laurian Moraru în detenţia comunistă, 1 aprilie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 195. Închisorile preotului Laurian Moraru, 6 iulie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 196. Părintele Dumitru Morega în atenția Securității comuniste, 5 octombrie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 197. Preotul Gheorghe Morozan în temniţa comunistă, 16 septembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 198. Părintele Traian Moșic în temnița comunistă, 24 august 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 199. Teologul Paul Munteanu, în apărarea credinței creștine, 17 iunie 2011, Ziarul Lumina - [17]
 200. Părintele Vasile Nacu din Bârlad, în temniţa comunistă, 7 decembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 201. Preotul Ion Năstase din Andreiaşu de Jos sub teroarea Securităţii, 12 septembrie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 202. Parintele Ioan de la Rarau, 4 iulie 2012, Teodor Dănălache, CrestinOrtodox.ro
 203. Părintele Marin Neamțu sub teroarea Securității comuniste, 14 iunie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 204. Părintele Constantin Necșulescu în închisorile comuniste, 23 martie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 205. Părintele Constantin Necşulescu din Drăgăşanii Vâlcei sub persecuţia comunistă, 10 iulie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 206. Părintele Constantin Necşulescu din Drăgăşanii Vâlcei sub persecuţia comunistă (II), 13 iulie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 207. Memoria Bisericii în imagini: Părintele Aurel Negoescu - luptător al neamului românesc și mărturisitor al credinței ortodoxe, 30 ianuarie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 208. Parintele Ioan Negrutiu, 9 decembrie 2011, Stelian Gombos, CrestinOrtodox.ro
 209. Închisorile părintelui Ioan Negruțiu, 22 iunie 2012, Ziarul Lumina
 210. Serial-Sfintii inchisorilor Pr. Ioan Negrutiu-Detinutul care a refuzat sa fie scos din lagar, 6 august 2007, Ionut Baias, Costel Condurache, HotNews.ro
 211. Preotul care a refuzat să fie scos din lagăr, 17 iunie 2011, Ionel Popescu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 212. Preotul Alexandru Nica în detenţia comunistă, 8 septembrie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 213. Preotul Nicolae M. Nicolae din Filipeștii de Târg, județul Prahova, în temnița comunistă, 14 aprilie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 17 aprilie 2017
 214. Preotul Dumitru Nicolaescu din Nehoiu (Buzău), în închisorile comuniste, 17 august 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 215. Părintele Alexandru Nicolici sub persecuţia comunistă, 3 iunie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 216. Preotul Nicolae Niţescu din Boteni, judeţul Argeş, în temniţa comunistă, 22 februarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 217. Părintele Gheorghe Nițu, decedat în temnița comunistă, 25 ianuarie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 218. Preotul Viorel Oneţ(iu) sub persecuţia comunistă, 28 august 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 219. Parintele Craciun Oprea, 4 iulie 2012, Teodor Dănălache, CrestinOrtodox.ro
 220. Parintele Craciun Opre - Marturisitorul cu nume de Sarbatoare, Romeo Petrasciuc, Editura: , 2014 - [18]
 221. Părintele Gheorghe Opreanu din Târnăveni sub persecuţia comunistă, 4 septembrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 222. Studentul teolog Gheorghe Opriş din Dridif, Făgăraş, în temniţa comunistă, 13 ianuarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 223. Părintele Alexandru Orășanu în temnița comunistă, 6 mai 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 224. PARINTELE CRACIUN OPRE, martirul discret, senin si bun din Cinciş: "Slujitorii Bisericii trebuie sa se reincrestineze pe ei insisi, apoi sa reincrestineze neamul", Cuvantul-ortodox.ro, accesat la 23 aprilie 2017
 225. Evocarea părintelui Crăciun Opre, la Catedrala din Baia Mare, 14 martie 2017, Andrei Fărcaş, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 226. Preotul Petru Palade din Blăjanii Buzăului, 12 august 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 227. Preotul Ion Parfenie din Valea Glodului-Baia sub persecuţia comunistă, 12 martie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 228. Preot gălățean persecutat de Securitate: „Te forțau să te dezici de familie și să-ți faci mama curvă”, 17 februarie 2011, Adevărul
 229. Povestea preotului schingiuit de comuniști, 20 februarie 2011, Adevărul
 230. Adevarul despre TORTURILE si SUFERINTELE din timpul regimului comunist. CINE ERAU CALAII? “Nu va puteți imagina cum arată Iadul!”, 13 martie 2013, cuvantul-ortodox.ro, accesat la 30 iunie 2016
 231. Părintele Vasile Păduroiu sub persecuţia comunistă, 15 ianuarie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 232. Preotul Emanuel Păsculescu-Orlea în temnița comunistă, 14 ianuarie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 233. Emanoil Păsculescu-Orlea, slujitorul de la Mihai Vodă, 3 noiembrie 2010, Anamaria Rădulescu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 234. Parintele Vasile Patrascu - Nefliu, 4 iulie 2012, Teodor Dănălache, CrestinOrtodox.ro
 235. Persecutat de comuniști, dar iubit de Dumnezeu, 26 august 2010, Ana-maria Rădulescu, Ziarul Lumina
 236. Egumenul Damian Pânzaru de la Schitul Dragoslavele în ghearele Securităţii comuniste, 13 iulie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 237. Preotul Gheorghe Perian, în închisorile comuniste, 3 decembrie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 238. Părintele Nicolae Petculescu, în temnița comunistă, 18 martie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 239. Părintele Sotir Pispa sub persecuţia comunistă, 22 ianuarie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 240. Preotul Ioan Pintilie în detenţia comunistă, 24 aprilie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 241. Preotul Ioan Podaru sub persecuţia comunistă, 29 iunie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 242. Părintele Nicolae Pogan sub persecuţia comunistă, 29 mai 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 243. Părintele Laurențiu Pop, sub persecuția comunistă, 12 august 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [19]
 244. Părintele Dumitru Popa sub persecuţia comunistă, 30 octombrie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 245. De ce biserica din Leţcani e unică în ţara noastră, 28 iunie 2008, Narcisa Elena Balaban, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 246. Cicerone Ionițoiu - "Victimele terorii comuniste. Arestați, torturați, întemnițați, uciși. Dicționar P-Q" (Ed. Mașina de scris, București, 2000), p. 318-319 (cu fotografie)
 247. Părintele Gheorghe Popa în atenția Securității, 18 ianuarie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 248. Închisorile părintelui Gheorghe Popa din Soveja Vrancei, 9 ianuarie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 249. Preotul Veniamin Popa din Ţibăneştii-Buhlii, Vaslui, în temniţa comunistă, 19 decembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 250. Preotul Anastase Popescu sub persecuţia comunistă, 27 martie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 251. Preotul care și-a slujit țara și din altar, și de pe front: Anastase Popescu, trimisul Domnului care a fost persecutat de Securitate, 8 februarie 2016, Mariana Iancu, Adevărul, accesat la 20 iulie 2016
 252. Preotul Constantin Grigore Popescu în temniţa comunistă, 27 mai 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 253. Preotul Dumitru D. Popescu în temniţa comunistă, 30 mai 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 254. Preotul Gheorghe M. Popescu din Constanţa, în temniţa comunistă, 5 octombrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 255. Preotul Gheorghe Popescu din Aluniş, judeţul Prahova, în temniţa comunistă, 24 martie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 256. Preotul Metodie Popescu, luptătorul împotriva sectarismului, 25 iunie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 257. Închisorile părintelui Sebastian Popescu din Dumitreşti, judeţul Râmnicu Sărat, 19 septembrie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 258. Teodor M. Popescu, sacerdotul nehirotonit al bisericii mărturisitoare, 30 ianuarie 2011, Adrian Agachi, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 259. Preotul Vespasian Popescu din Vlad Țepeș-Călărași, decedat în închisoarea Botoșani, 16 decembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 260. Preotul Stere Popovici în temniţa comunistă, 7 octombrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 261. Preotul Sabin Porge din Oradea, în temniţa comunistă, 10 martie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 262. Preotul gălăţean David Portase-Prut în temniţa comunistă, 8 februarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 263. Preotul Ioan Porumb din Oradea, în temniţa comunistă, 13 martie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 264. Părintele Ion Postelnicescu în temniţa comunistă, 21 noiembrie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 265. Oastea Domnului sau războiul împotriva Iadului, 17 iunie 2012, Florian Bichir, Evenimentul zilei
 266. Părintele Preda Predescu în temniţa comunistă, 13 mai 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 267. Preotul Vasile Profir sub persecuţia comunistă, 19 iunie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 268. Preotul Nicolae Puia din Şuncuiuş, judeţul Bihor, sub persecuţia comunistă, 21 aprilie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 269. Parintele Gherontie Puiu, 25 iulie 2012, Teodor Dănălache, CrestinOrtodox.ro
 270. Preacuviosul Gherontie Puiu, părintele călăuzit de Maica Domnului, 21 decembrie 2011, Luminita Ciobanu, Jurnalul Național
 271. „Aproape de bradul retezat, am văzut-o pe Măicuța Domnului“, 26 iunie 2008, Raluca Brodner, Ziarul Lumina
 272. O vizita la parintele Gherontie Puiu, 15 iunie 2012, Carmen Lazar, CrestinOrtodox.ro
 273. Părintele Gheorghe Purdea în detenția comunistă, 7 iunie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [20]
 274. Părintele Nicolae Radocea sub persecuţia comunistă, 10 iunie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 275. Preotul Nicolae Radomir din Moşoaia, judeţul Argeş, în temniţa comunistă, 20 februarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 276. Preotul profesor Simion Radu în temniţa comunistă, 30 ianuarie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 277. Preotul Dumitru Rădulescu sub persecuția comunistă, 16 martie 2012, Ziarul Lumina - [21]
 278. Preotul Gavril Relea din Prundu Bârgăului, 27 iulie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 279. Preotul Constantin Robea sub persecuția comunistă, 22 iunie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 19 aprilie 2017
 280. Părintele Petre Roșu în temnița comunistă, 1 iulie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 281. Părintele Ştefan Roşulescu din Strejnicu, judeţul Prahova, decedat în penitenciarul Galaţi, 22 martie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 282. Preotul Petru Sabadac din Dăneşti, Vaslui, în temniţa comunistă, 14 decembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 283. Drama parintelui Sabau: temnita sub trei dictaturi, 31 octombrie 2006, Evenimentul zilei, accesat la 21 noiembrie 2016
 284. Părintele Ioan Sabău sub persecuţia ateistă, 2 aprilie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 285. Preotul Vasile Samoilă în temnița comunistă, 7 octombrie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [22]
 286. Conferinţă şi expoziţie în memoria preotului Petru Gh. Savin, 26 mai 2015, Bogdanaurel Teleanu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 287. Părintele Florian Sămărescu, ultimul slujitor al Bisericii „Sfântul Nicolae”-Piteşti, în temniţa comunistă, 15 iulie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 288. Părintele Ioan Sărăcuţu, slujitorul sub persecuţia comunistă, 13 august 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 289. Preotul Ioan Sârbu din Curseşti, Vaslui, în temniţa comunistă, 2 noiembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 290. Preotul Ioan Gh. Sârbu sub persecuţia comunistă, 18 iunie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 291. Preotul Dumitru Sârbu în temniţa comunistă, 26 septembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 292. Închisorile preotului Constantin Sburlan din Pogoanele, Buzău, 10 august 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 293. Părintele Gheorghe Scrob sub persecuţia comunistă, 21 mai 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 294. Preotul Vasile Serghie din Băcani, Vaslui, în temniţa comunistă, 1 februarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 295. Un slujitor jertfelnic pe plaiuri vrâncene, 23 iunie 2011, Pr. Gheorghe-Daniel Micu, Ziarul Lumina
 296. Preotul Ion Sevastre din Corod-Galaţi, în temniţa comunistă, 14 octombrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 297. Un slujitor jertfelnic pe plaiuri vrâncene, 22 iunie 2011, Gheorghedaniel Micu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 298. August 1952: Arestarea preotului Ștefan Smărăndescu din Dăbuleni-Olt, 4 martie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 299. Părintele Dinu Soare sub persecuţia comunistă, 27 noiembrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 300. Preotul Ioan Spânu din Coşna, Suceava, în temniţa comunistă, 30 decembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 301. Părintele Grigore Stegaru în temniţa comunistă, 25 septembrie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 302. Preotul Constantin Stoica din Băneasa, judeţul Constanţa, în temniţa comunistă, 3 martie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 303. Îşi poartă anii cu demnitate şi nobleţe, 30 august 2012, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 304. Preotul Ștefan Stoica în detenția comunistă, 5 iulie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [23]
 305. Închisorile părintelui Constantin Stoicescu, 12 februarie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 19 aprilie 2017
 306. Părintele Constantin Stoicescu pătimind în temnița de la Constanța, Fericiticeiprigoniti.net, accesat la 19 aprilie 2017
 307. Părintele Toma Suru în rezistența anticomunistă, 12 iulie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 308. Părintele Ioan Șandra în temnița comunistă, 12 aprilie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 309. Părintele Alexandru Şendrea, sub persecuţia comunistă, 2 octombrie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 310. Preotul Vasile Şerban din Turcoaia, Tulcea, în temniţa comunistă, 6 ianuarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 311. Preotul Dincuşor Ştefănescu sub persecuţia comunistă, 6 iunie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 312. Preotul Traian Şulea, de la slujirea Altarului în lupta politică, apoi în temniţa comunistă, 18 iulie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 313. Părintele Pavel Taşcă din Corod, județul Galaţi, în temniţa comunistă, 21 septembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 314. Părintele Marin Tănase, în temnița comunistă, 25 martie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 315. Părintele Nicolae Târcă sub persecuţia comunistă, 28 martie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 316. Părintele Vasile Teleman sub persecuţia comunistă, 20 noiembrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 317. Părintele Emil Timişan sub persecuţia comunistă, 18 decembrie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 318. Părintele Mihai Tipa, slujitorul în temnița comunistă, 11 martie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [24]
 319. Părintele Diodor Todea în închisoarea comunistă, 29 martie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 320. Închisorile părintelui Viorel Todea din Arieșenii Albei, 27 iulie 2012, Adrian Petcu, Ziarul Lumina - [25]
 321. Mărturii de spiritualitate creştină în temniţa comunistă: duhovnicul lui Valeriu Gafencu, 30 septembrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 322. Mărturii de spiritualitate creştină în temniţa comunistă: Spovedania la Târgu Ocna, 5 octombrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 323. Mărturii de spiritualitate creștină în temnița comunistă: convertirea unui ateu, 4 noiembrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 324. Părintele Mihail Toderașcu în temnița comunistă, 13 iulie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 325. Preotul Ioan Tomuță în temnița comunistă, 12 octombrie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 326. Preoţii Teodor Trandafir şi Gheorghe Trandafir din Bereşti, Galaţi, în închisorile comuniste, 26 octombrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 327. Părintele Grigore Trâmbiţaş sub persecuţia comunistă, 21 august 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 328. Părintele Pascu Trif în închisoarea comunistă, 31 august 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [26]
 329. Părintele Grigore Tudose din Tecuci sub persecuţia comunistă, 11 septembrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 330. Preotul Gheorghe Tuleaşcă din Probota-Suceava în temniţa comunistă, 4 ianuarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 331. Preotul Gheorghe Turcu din Ţintea-Prahova, în temniţa comunistă, 10 octombrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 332. Duhovnicul Grigore Uriţescu în ghearele Securităţii comuniste, 6 iulie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 333. Suferinţele părintelui Vasile Solon Vasilache în detenţia comunistă, 11 martie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 334. Suferinţele părintelui Vasile Solon Vasilache în detenţia comunistă (II), 14 martie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 335. Preotul Cicerone Vasilescu în temniţa comunistă, 1 iunie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 336. Preotul Dumitru Velcu din Vărbilău, județul Prahova, în temnița comunistă, 12 aprilie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 17 aprilie 2017
 337. Preotul Gheorghe Vețeleanu în temnița comunistă, 2 decembrie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [27]
 338. Părintele Ioan Vlad din Frumușelu-Bacău în temnița comunistă, 25 septembrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 339. „Când te ridicau nu știai dacă te vei mai întoarce acasă”, 12 martie 2017, Ionuț Druche, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 340. Preotul Ion Vrânceanu din Floreşti, Vaslui, în temniţa comunistă, 4 noiembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 341. Episcopul de la Biserica Podeanu, 22 octombrie 2005, Jurnalul Național
 342. Preotul Iordache Zamfir din Matca, în temniţa comunistă, 12 octombrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 343. Preotul Gheorghe Zemora din Vulcan, Hunedoara, sub persecuţia comunistă, 5 decembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 344. Părintele Gheorghe Zidăroiu sub persecuţia comunistă, 8 ianuarie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 345. Episcop greco-catolic exhumat pentru beatificare
 346. Biserica din Zalha a fost sfinţită, 15 septembrie 2010, Dan Dregan, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 347. Povestea preotului franciscan român torturat de comuniști, care va intra în rândul sfinților. Cine e Anton Demeter, 14 ianuarie 2017, Paul Bălhuc, Adevărul, accesat la 18 ianuarie 2017
 348. Cum a fost pedepsit în Bistriţa-Năsăud de către comunişti refuzul de abandonare a credinţei, 16 aprilie 2014, Bianca Sara, Adevărul, accesat la 23 aprilie 2017
 349. Serial-Sfintii inchisorilor Dumitru Bordeianu - De la lepadarea de Dumnezeu la Inviere, 8 august 2007, Ionut Baias, Costel Condurache, HotNews.ro, accesat la 13 aprilie 2017
 350. Viaţa Sfântului Ierarh Glicherie Mărturisitorul, TraditiaOrtodoxa.wordpress.com, accesat la 3 mai 2017
 351. Mărturii de spiritualitate creştină în temniţa comunistă: convertirea lui Richard Wurmbrand, 21 octombrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 352. Mărturii de spiritualitate creştină în temniţa comunistă: convertirea lui Richard Wurmbrand (II), 2 noiembrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 353. Povestea unui stareţ ortodox spusă de un pastor luteran, 6 februarie 2010, George Enache, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 354. Memoria Bisericii în imagini: Părintele Dumitru Iliescu-Palanca mărturisitorul, 23 ianuarie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 355. Închisorile părintelui Dumitru Laslău, 13 mai 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 356. Un apostol al credinței și al neamului, 10 mai 2011, Radu Petrescu, Ziarul Lumina
 357. Fabuloasa poveste a lui Gheorghe Cotenescu, preotul-căpitan care i-a fost secretar lui Nicolae Iorga și profesor a doi patriarhi ai României, 2 aprilie 2017, Denis Grigorescu, Adevărul, accesat la 2 aprilie 2017
 358. Preotul muscelean Gheorghe Cotenescu, 30 iulie 2010, Ziarul Lumina
 359. Parintele Stefan Marcu, 4 iulie 2012, Teodor Dănălache, CrestinOrtodox.ro
 360. Memoria Bisericii în imagini: Duhovnicul Vrancei, 27 martie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 361. Părintele Victor Paul în închisorile comuniste, 11 noiembrie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 362. Diaconul Teodor Bej în temniţa comunistă, 20 februarie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 363. Diaconul Teodor V. Damşa în perioada comunistă, 29 iulie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 364. Chemarea Episcopului Nicolae Popovici în exil şi implicarea diaconului Teodor Savu, 26 martie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 365. Cântăreţul bisericesc Ştefan Hlubă din Huşi, în temniţa comunistă, 30 ianuarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 366. Amintiri despre părintele Grigore Băbuş, 5 februarie 2015, Prof. Emanoil Băbuş, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 367. „Un preot distins al cultului ortodox şi un om al culturii înţelepte“, 8 februarie 2008, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 368. Un vrednic slujitor al altarului şi al cărţii, 23 februarie 2011, Arhim. Policarp Chiţulescu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 369. Arhimandritul Grigorie Băbuş în ghearele Securităţii comuniste, 13 noiembrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 370. Parintele Ilie de la Cernica, 3 iulie 2012, Teodor Dănălache, CrestinOrtodox.ro
 371. Duhovnicul Ilie Cioruță de la Mănăstirea Cernica, 12 octombrie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 372. Ieromonahul Nifon Corduneanu în închisoarea comunistă, 11 noiembrie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 373. Părintele Felix Dubneac - arhimandrit basarabean în SUA, Lumeacredintei.com - FCP, accesat la 3 mai 2017
 374. Alta scrisoare de-a parintelui Felix Dubneac, 29 noiembrie 2010, Natalia Dubneac, CrestinOrtodox.ro, accesat la 3 mai 2017
 375. „Lotul” Rugul Aprins. Preoţi şi martiri: Felix Dubneac, Ioana Diaconescu, România literară - anul 2016, numărul 44, accesat la 3 mai 2017
 376. Părintele Chesarie Gheorghescu, la 8 decenii de viaţă, 13 martie 2009, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 377. Serial - Sfintii inchisorilor Maica Mihaela. Martirii din Nicoresti, 15 august 2007, Cezarina Barzoi, Ionut Baias, HotNews.ro, accesat la 13 aprilie 2017
 378. O muceniță a ortodoxiei românești: maica Mihaela Iordache, Fericiticeiprigoniti.net, accesat la 19 aprilie 2017
 379. "Toată viața maicii Mihaela a fost numai sacrificiu, până la sfârșitul vieții care i-a fost mucenicesc", Fericiticeiprigoniti.net, accesat la 19 aprilie 2017
 380. Maica Mihaela - A fost exemplu în toate, uimind cu puterea ei de dăruire, Fericiticeiprigoniti.net, accesat la 19 aprilie 2017
 381. Sufletul curat al Maicii Mihaela se bucură de fericirea veșnică între sfinți, Fericiticeiprigoniti.net, accesat la 19 aprilie 2017
 382. Maica Mihaela impunea prin distincție, rezervă, osârdie, jertfă și inteligență, Fericiticeiprigoniti.net, accesat la 19 aprilie 2017
 383. Am cunoscut-o pe maica Mihaela, Fericiticeiprigoniti.net, accesat la 19 aprilie 2017
 384. ”Scrisoarea” maicii Mihaela din temnița de la Miercurea Ciuc sau Învățămintele unei gândiri desăvârșite, Fericiticeiprigoniti.net, accesat la 19 aprilie 2017
 385. Mesajul testamentar al maicii Mihaela, Fericiticeiprigoniti.net, accesat la 19 aprilie 2017
 386. Mărturisirea de credinţă a ieromonahului Varlaam Lică în temniţa comunistă, 3 aprilie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 387. Protosinghelul Tit Moldovan, un duhovnic mărturisitor, 26 iulie 2012, Arhim. Timotei Aioanei, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 388. Protosinghelul Tit Moldovan, un duhovnic mărturisitor (II), 8 august 2012, Arhim. Timotei Aioanei, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 389. Lotul „Polovragi-Tismana” sub teroarea Securităţii comuniste (IV), 2 martie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 390. Ieromonahul Dosoftei Moraru (Murariu) sub persecuţia comunistă, 2 octombrie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 391. Ieromonahul Dosoftei Moraru (Murariu) sub persecuţia comunistă (II), 9 octombrie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 392. Ieromonahul Cleopa Nanu în temniţa comunistă, 12 septembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 393. Ieromonahul Simeon Ovezea în temniţa comunistă, 14 septembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 394. Arhimandritul blândeţii şi al smereniei, 4 august 2013, Alexandru Motorga, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 395. „Dragostea stăruitoare învinge întotdeauna“, 22 august 2010, Silviu Dascălu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 396. Maica Tatiana Răduleț în temnița comunistă, 10 ianuarie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - FCP, accesat la 19 aprilie 2017
 397. ”Deschideți, deschideți ușa, vine Împăratul Măririi!”, Fericiticeiprigoniti.net, accesat la 19 aprilie 2017
 398. a b Închisorile părintelui Vasile Vasilache, 16 decembrie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 399. Preotul Nicolae Anghel decedat în temnița Aiudului, 14 decembrie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [28]
 400. Memoria Bisericii în imagini: Părintele Gheorghe Dragomirescu din Lopătari, 9 ianuarie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [29]
 401. Nicolae Georgescu-Edineţ, un preot al frontierei, 29 mai 2010, George Enache, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 402. Martirizarea părintelui Mihai Enescu în închisoarea comunistă, 10 aprilie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 403. Parintele Ilarion Felea, 4 iulie 2012, Teodor Dănălache, CrestinOrtodox.ro
 404. Ilarion Felea, preotul care a fost condamnat la 20 de ani de temniță grea pentru că s-a împotrivit comunismului, 16 aprilie 2014, Untaru Claudia, Adevărul
 405. Preotul Ilarion Felea a fost plimbat prin mai multe închisori pentru că a apărat credința și religia, 18 martie 2015, Bogdan Iancu, Adevărul, accesat la 14 aprilie 2017
 406. Viața părintelui Ilarion Felea Mărturisitorul, FericitiCeiPrigoniti.net, accesat la 14 aprilie 2017
 407. Preotul Grigore Georgescu decedat în temniţa comunistă, 5 august 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 408. Părintele Ion Iorgulescu mărturisitorul, 4 iunie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [30]
 409. Suferința unui preot constănțean, martir în temnița comunistă. Ultimele cuvinte de pe patul de moarte: „Înțeleg, Doamne, înțeleg…“, 9 februarie 2015, Sinziana Ionescu, Adevărul - fericiticeiprigoniti.net, accesat la 10 aprilie 2017
 410. Părintele Aurel Lazarov, martir în temniţa Aiudului, 26 iunie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 411. Preotul Florea Mureșan, la Parohia Suciu de Sus din Maramureș, 4 februarie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [31]
 412. Parintele Florea Muresanu, 4 iulie 2012, Teodor Dănălache, CrestinOrtodox.ro
 413. Memoria Bisericii în imagini: Părintele Florea Mureșanu mărturisitorul, 22 decembrie 2009, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 414. Părintele Dumitru Roşescu, martir în detenţia comunistă, 24 iulie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 415. Părintele Constantin Sârbu la Biserica Sapienței din Capitală, 11 februarie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 416. Parintele Constantin Sarbu, 4 iulie 2012, Teodor Dănălache, CrestinOrtodox.ro
 417. Preotul Constantin Sârbu, un mare mărturisitor creștin, 14 ianuarie 2015, Raluca Brodner, Ziarul Lumina, accesat la 18 aprilie 2017
 418. Un mare mărturisitor creștin: Preotul Constantin Sârbu, Editura Lucman, 2013 - [32]
 419. Lacrimă și Har - Preotul martir Constantin Sârbu, Editura Bonifaciu, Bacău, 2010 - [33]
 420. Preotul Constantin Sârbu - apostol al marelui oraş, 30 octombrie 2009, George Enache, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 421. Părintele Constantin Sârbu în galeria mărturisitorilor, 10 aprilie 2017, Daniela Șontică, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 422. Martirizarea părintelui Radu Şerban în lagărul de muncă de la Baia Sprie, 4 septembrie 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 423. Părintele Gheorghe Tarcea la începutul regimului comunist, 10 octombrie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 2 mai 2017
 424. Preotul Gheorghe Tarcea, 22 octombrie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 2 mai 2017
 425. Părintele mărturisitor Cornel Tomescu, 17 decembrie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [34]
 426. Preotul Gheorghe Tomescu din județul Argeș, decedat în închisoarea de la Botoșani, 15 februarie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 22 aprilie 2017
 427. Fericitul Anton Durcovici și demnitatea memoriei, 19 mai 2016, Silviu Miloiu, Adevărul, accesat la 18 ianuarie 2017
 428. Ecaterina Gata - Pentru ca a scuipat-o pe Ana Pauker i-au smuls sanii cu clestele, au violat-o si omorat-o, 3 martie 2008, Cezarina Barzoi, Ionut Baias, HotNews.ro, accesat la 27 aprilie 2017
 429. Parintele Evghenie Hulea, calugarul-partizan din grupul Paragina - Cultura, 29 februarie 2008, Cezarina Barzoi, Ionut Baias, HotNews.ro, accesat la 27 aprilie 2017
 430. Serial-Sfintii inchisorilor Parintele Gherasim Iscu-Duhovnicul care si-a spovedit calaul, 3 august 2007, Cezarina Barzoi, Ionut Baias, HotNews.ro, accesat la 13 aprilie 2017
 431. PORTRET Preoții martiri din închisorile comuniste: starețul de la Tismana Gherasim Iscu și episcopul greco-catolic Ioan Suciu, 15 aprilie 2017, Alexandra Șerban, Anca Vancu, Adevărul, accesat la 16 aprilie 2017
 432. Iov Volănescu, cuviosul sub persecuţia comunistă, 17 aprilie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 433. Diaconul bihorean Teodor Codilă, decedat în temniţa comunistă, 27 martie 2017, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 434. Mitropolitul Bartolomeu Anania, amintiri din terifianta detenţie: „Am simţit că-i urăsc pe oameni. Am luat decizia de a mă orbi“, 11 aprilie 2015, Mihai Mincan, Florina Pop, Anca Vancu, Adevărul, accesat la 3 mai 2017
 435. Zece ani în carcera Aiudului. Calvarul îndurat de un preot ortodox în închisorile comuniste, 15 februarie 2017, Dorin Timonea, Adevărul, accesat la 23 februarie 2017
 436. „Calvarul Aiudului. Din suferințele unui preot ortodox“, 29 septembrie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 14 aprilie 2017
 437. Bărdaș Ioan – preot ortodox, Cristina Pușcaș, MemoriaRezistentei.ro, accesat la 14 aprilie 2017
 438. Părintele Nicolae Grebenea – o viață de vajnic luptător, martir și mărturisitor, 2 iulie 2016, Buciumul.ro, accesat la 14 aprilie 2017
 439. Amintiri din intuneric - Parintele Nicolae Grebenea, InvataturiOrtodoxe.ro, accesat la 14 aprilie 2017
 440. Despre mărturisirea de credință într-un volum de memorialistică, 19 mai 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 17 aprilie 2017
 441. Mărturii de spiritualitate creştină în temniţa comunistă: confesiunea lui Ioan Ianolide, 7 octombrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 442. Mărturii de spiritualitate creștină în temnița comunistă: confesiunea lui Ioan Ianolide (II), 12 octombrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 443. Mărturii de spiritualitate creștină în temnița comunistă: confesiunea lui Ioan Ianolide (III), 14 octombrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 444. Părintele Zosim Oancea în temniţa comunistă, 12 decembrie 2013, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 445. Fericirea din închisoare, 14 martie 2008, Carmelia Leonte, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 446. Părintele Dimitrie Balaur în temnița comunistă, 26 octombrie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - FCP
 447. Parintele Dimitrie Balaur, 4 iulie 2012, CrestinOrtodox.ro
 448. Preotul și omul de știință Dimitrie Balaur, Fericiticeiprigoniti.net, accesat la 19 aprilie 2017
 449. Părintele Dimitrie cel necunoscut. Destinul unui preot basarabean, Fericiticeiprigoniti.net, accesat la 19 aprilie 2017
 450. Părintele Dimitrie – un Balaur cu inima de aur, Fericiticeiprigoniti.net, accesat la 19 aprilie 2017
 451. Preotul Dimitrie Balaur și ai săi..., Fericiticeiprigoniti.net, accesat la 19 aprilie 2017
 452. Arhimandritul Roman Braga (Romanian edition), Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Editura MintRight Inc, 2014
 453. Părintele Roman Braga, în închisorile comuniste, 18 februarie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 454. Roman Braga în lupta spirituală împotriva comunismului, 3 iunie 2011, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 455. Parintele Roman Braga, 26 septembrie 2012, IPS Andrei Andreicut, CrestinOrtodox.ro
 456. Viaţa lui a fost un rug aprins, 13 mai 2015, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 457. Interviu cu Părintele Arhimandrit Roman Braga din S.U.A., 5 mai 2015, Bisericasfantulantonie.ro, accesat la 25 aprilie 2017
 458. Preotul basarabean Alexandru Captarenco din Congaz, Tulcea, în ghearele Securităţii, 28 decembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 459. Părintele basarabean Leonida Iacob sub persecuţia comunistă, 2 octombrie 2015, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 26 aprilie 2017
 460. Părintele Dumitru Moldovanu în temnița comunistă, 28 septembrie 2012, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina - [35]
 461. Preotul basarabean Alexe Străistaru, în temniţa comunistă, 26 august 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 28 aprilie 2017
 462. Părintele basarabean Gheorghe Popovici în temniţa comunistă, 9 mai 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 463. Memoria Bisericii în imagini: Boris Răduleanu, slujitorul luptător, 16 ianuarie 2010, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina
 464. „Aceasta ar trebui să redescopere fiecare: datoria lui“, 16 iulie 2014, Augustin Păunoiu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017
 465. Preotul basarabean Gabriel Remizovschi în temniţa comunistă, 7 septembrie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 25 aprilie 2017
 466. Suferințele Mamei Blondina, o martiră a Siberiei, Nicolae Ciolacu, Ediția a 3-a, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2010 - Archive.org - [36]
 467. Ieromonahul basarabean Agapie Macarie din Scărişoara Nouă - „un habotnic religios cu idei învechite”, 22 iulie 2016, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 24 aprilie 2017
 468. Un dicţionar al clericilor întemniţaţi în perioada comunistă, 25 mai 2014, Adrian Nicolae Petcu, Ziarul Lumina, accesat la 23 aprilie 2017

Lectură suplimentară[]

 • Preoția în spațiul concentraționar / Infernul comunist sau drumul spre fericire, Camelia Pop, 2009 - lansarea
 • Sfinții Închisorilor. 28 biografii exemplare, Cezarina Condurache, Editura Evdokimos, 2015
 • Sfinți martiri și mărturisitori români din secolul XX, Anca Bujoreanu, Editura Adenium, 2016
 • Preoți în cătușe, Irineu Slătineanul, Editura Ramida, București, 1997
 • Preoți ortodocși în închisorile comuniste, Vasile Manea, Editura Patmos, 2002
 • Din temnițe spre sinaxare, Tudor Demian, Editura Egumenița, Galați, 2008 - prezentare
 • Proba infernului. Personalul de cult în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securității, 1959-1962, Dorin Dobrincu, Editura Scriptorium, București, 2004, 155 p. - conține trei documente, sub formă de tabele, ce conțin numele clericilor, de toate confesiunile, prezente în evidențele sistemului carceral românesc din perioada menționată - prezentare - Arhivă - [37]
 • Mărturisitorii din închisorile comuniste. Minuni. Mărturii. Repere., Ciprian Voicilă, Editura Areopag, Editura Meditații, 2011 - Scribd
 • Mărturisitori de după gratii. Slujitori ai Bisericii în temnițele comuniste, Paul Caravia, Ștefan Iloae și Virgiliu Constantinescu, 1995
 • Biserica întemnițată. România, 1944-1989, INST, 1998 - prezentare
 • Martiri pentru Hristos din România, în perioada regimului comunist, 2007
 • Monahii ortodoxe purtătoare de lumină în întunericul comunist, Siluan Antoci, Vol. I, Editura Doxologia, Iași, 2010
 • Martiri ai temniţelor româneşti, Editura Gutenberg, Bucureşti, 2008

Legături externe[]

Liste

Vezi și[]

Advertisement