România
Advertisement
Judeţul Olt
Stema judeţului Olt Harta României cu Judeţul Olt indicat
stemă amplasare
Regiune: Oltenia şi Muntenia
Reşedinţa: Slatina
Populaţie:
 •Total 2002:
 •Densitate:
Locul 18
489.274 loc.
89 loc/km²
Suprafaţă:
 •Total:
Locul 22
5.498 km²
Abreviere: OT
Prefix Telefonic: (+40) x49 (1)
Consiliul Judeţean:
 •Preşedinte
 •Adresa web

Paul Stănescu(PSD)
C.J. Olt
Prefectura:
 •Prefect
 •Adresa web

Octavian Popescu
Prefectura Olt
(1) Pentru fostul operator naţional x este 2, pentru operatorii alternativi de telefonie fixă x este 3.

Olt este un judeţ din Oltenia (partea situată de la vest de râul Olt, fostul judeţ Romanaţi) şi Muntenia (partea situată la est de râul Olt) , România.

Fișier:Judetul Olt (Muntenia & Oltenia).PNG

Localităţile situate la răsărit de Olt (în Muntenia) sunt trecute în culoare verde. Localităţile situate la apus de Olt (în Oltenia) sunt trecute în culoare roşie

Geografie[]

Localizare: Judeţul Olt este situat în partea de sud a ţării, pe cursul inferior al râului care i-a dat numele şi face parte din categoria judeţelor riverane fluviului Dunărea. Prin portul dunărean Corabia are ieşire la Marea Neagră. Suprafaţa totală de 5.498 kmp., reprezentând 2,3% din teritoriul ţării, situează judeţul pe locul 22 la nivelul României ca suprafaţă. Din punct de vedere al populaţiei, judeţul ocupă locul 18 cu 489.274 locuitori (2002)având o densitate de 89 locuitori/km².

Vecini:

 • Nord – judeţul Vâlcea
 • Est – judeţele Argeş şi Teleorman
 • Sud – fluviul Dunărea pe o distanţă de 45 km, care-l desparte de Bulgaria
 • Vest – judeţul Dolj

Climă: este temperat-continentală, mai umedă în partea de nord si mai aridă în partea de sud. Punctul cel mai friguros etse la Caracal datorită curenţilor reci din estul Câmpiei Române care îşi au punctul terminus în această zonă, iar punctul cel mai călduros este la Corabia.

Relief: Este centrat pe valea inferioară a Oltului şi teraselor sale şi este format din câmpii şi dealuri nu prea înalte. De la limita de nord a judeţului până în apropiere de Slatina se întâlneşte zona de dealuri, aparţinând Podişului Getic şi care ocupă o treime din suprafaţa judeţului. La sud de Slatina până la Dunăre se desfăşoară o parte a Câmpiei Române, cu următoarele subunităţi de câmpie: Câmpia Romanaţilor, Câmpia Boianului şi Câmpia Burnazului. Altitudinea reliefului coboară în pantă lină de la Vitomireşti, către Dunăre până la Corabia, ceea ce conferă o expoziţie sudică însorită. Valea Dunării, orientată est-vest, domină malul românesc şi prezintă terase întinse. Valea Oltului reprezintă o adevarată axă a teritoriului judeţului. Terasele Oltului se remarcă prin întinderi mai mari pe partea dreaptă a văii, începând din nordul judeţului până la Dunăre si până la Drăgăneşti pe partea stângă unde sunt bine dezvoltate terasele înalte: Coteana 80-90 m şi Slatina 50-60m.

Reţea hidrografică: Axul principal al reţelei hidrografice îl constituie râul Olt care străbate judeţul pe la mijloc de la nord la sud, pe o lungime de 143 km. Râul Olt primeşte ca afluenţi principali: pe dreapta râul Olteţ, iar pe stânga câteva râuri cu debit foarte mic cum sunt: Tesluiul, Dârjovul. În partea de nord, judeţul Olt este brăzdat şi de râul Vedea, cu afluentul de pe partea dreaptă Plapcea. Pe o distanţă de 45 km, partea de sud a judeţului este udată de apele Dunării, care colectează întreaga reţea hidrografică a judeţului.

Fișier:Prefectura Judetului Olt.jpg

Prefectura Olt

Stema judeţului Olt[]

Fișier:Actual Olt county CoA.png

Stema judeţului Olt

Este adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 1379 din 6 decembrie 2002 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 928 din 18 decembrie 2002.

Descrierea stemei: Stema judeţului Olt se compune dintr-un scut cu baza curbată, sfertuit printr-o cruce de aur. Primul şi al patrulea cadran, pe fond albastru, reprezintă un turn de argint cu foişor crenelat – stema vechiului judeţ Olt. În al doilea cadran şi al treilea cadran, pe fond albastru, se află un snop de grâu de aur – stema vechiului judeţ Romanaţi. În acest spaţiu s-au contopit două foste judeţe antebelice, Olt şi Romanaţi.

Lista oraşelor din judeţul Olt[]

 • Slatina, municipiu, reşedinţa judeţului Olt
 • Caracal, municipiu, fostă reşedinţă a judeţului Romanaţi
 • Balş
 • Corabia port la Dunăre
 • Scorniceşti
 • Drăgăneşti-Olt
 • Piatra Olt nod C.F.
 • Potcoava

Legături externe[]

Vezi şi[]

 • Judeţele României
 • Judeţele interbelice ale Regatului României
 • Listă de localităţi din judeţul Olt
 • Listă de comune din judeţul Olt


Wikipedia-logo.png Această pagină utilizează conţinut de la Wikipedia în limba română. Versiunea originală a sa se află la: Wikipedia: Județul Olt. Lista autorilor poate fi văzută în istoricul paginii. Textul de la Wikipedia este disponibil sub licenţa GNU FDL pentru documentaţie liberă.
Advertisement