România
Advertisement
Judeţul Caraş-Severin
Stema judeţului Caraş-Severin Harta României cu Judeţul Caraş-Severin indicat
stemă amplasare
Regiune: Banat
Reşedinţa: Reşiţa
Populaţie:
 •Total 2002:
 •Densitate:
Locul 31
333.219 loc.
39 loc/km²
Suprafaţă:
 •Total:
Locul 3
8.514 km²
Abreviere: CS
Prefix Telefonic: (+40) x55 (1)
Consiliul Judeţean:
 •Preşedinte
 •Adresa web

Sorin Frunzăverde(PD-L)
C.J. Caraş-Severin
Prefectura:
 •Prefect
 •Adresa web

Anton Paulescu
Prefectura Caraş-Severin
(1) Pentru fostul operator naţional x este 2, pentru operatorii alternativi de telefonie fixă x este 3.
Acest articol se referă la actualui judeţ Caraş-Severin. Pentru alte sensuri vedeţi Caraş-Severin (dezambiguizare).

Caraş-Severin este un judeţ în regiunea Banat din România, ce are ca reşedinţă oraşul industrial Reşiţa. Situat în parte de sud-vest a României, judeţul Caraş-Severin are o suprfaţă de 8514 km pătraţi (3,6% din suprafaţa ţării, ocupă locul al treilea, ca mărime între judeţele ţării) şi cuprinde 2 municipii, 6 oraşe, 69 de comune cu 188 de sate.

Relief[]

Din punct de vedere geografic, în judeţul Caraş-Severin se află toate cele trei trepte clasice, predominând însă relieful muntos care ocupă 65% din teritoriu, fiind reprezentat de Munţii Banatului, Munţii Ţarcu-Godeanu şi Munţii Cernei. De aceea el poate fi considerat ca fiind un judeţ de munte. Relieful muntos creşte în altitudine de la vest spre est, culminând în Munţii Godeanului, cu înălţimile lor de 1600-2200 m, se ridică cu mult deasupra părţii sudice a Munţilor Poiana Ruscă şi a munţilor Semenic, Almăj, Locvei, Aninei, şi Dognecei, care au înălţimi cuprinse între 600 şi 1400 m. Aceşti munţi sunt separaţi de culoarele depresionare Bistra şi Timiş-Cerna. Spre vest se întind Dealurile Oraviţei, Doclinului şi Sacoş-Zagujeni, precum şi o porţiune restrânsă a Câmpiei Timişului. Cea mai mică altitudine a judeţului se găseşte în zona localităţii Drencova, fiind de cca. 76 m iar maximul se înregistrează în Vârful Gugu din munţii Godeanu la 2.291 m.

Climă[]

Este de tip continental-moderat cu influenţe submediteraneene. Temperatura medie anuală variază în funcţie de altitudine, înregistrându-se astfel 10-11 grade Celsius în zona deluroasă şi de câmpie şi 4-9 grade Celsius la munte. precipitaţiile cresc de la 700 mm/mp în zonele joase la 1400 mm/mp în Munţii Ţarcu şi Godeanu.

Populaţie[]

Evoluţia demografică

Date istorice[]

 • 102 d Hr. este ridicat castrul roman Tibiscum
 • 1289 localitatea Caransebeş este atestată documentar sub numele de Opidum.
 • 1450 Caransebeşul se impune drept centru politic al Banatului de Severin.
 • 1718 în urma Păcii de la Passarowitz, Banatul intră sub ocupaţia Imperiului Habsburgic.
 • 1769 se deschid uzinele metalurgice la Reşiţa, iar în 1771 sunt puse în funcţiune primele furnale de pe teritoriul României.
 • 1783 oraşul Caransebeş devine reşedinţă a Episcopiei Ortodoxe Române.
 • 1817 la Oraviţa se inaugurează primul teatru zidit din sud-estul Europei.
 • 1872 a fost construită prima locomotivă cu aburi la Reşiţa.

Limite[]

Limitele judeţului Caraş-Severin sunt în cea mai mare parte conveţionale. se învecinează cu judeţele: Timiş în nord şi nord-vest, Hunedoara şi Gorj în est, Mehedinţi în est şi sud-est, iar Dunărea formeaază în partea de sud şi sud-vest graniţă cu Serbia.

Staţiuni[]

 • Băile Herculane - Una dintre cele mai vechi staţiuni din lume, a fost atestată documentar în 153 î.e.n. Pe lângă puterea tămăduitoare a apelor termale şi a climatului specific, staţiunea reprezintă şi punct de plecare spre Peştera Hoţilor, Cheile Domogledului, Grota Haiducilor, Cascada Cernei, Grota cu aburi.
 • Trei Ape - Staţiune turistică cu lac de acumulare situat la sud de satul Brebu Nou. De la baza acestui lac izvorăşte râul Timiş. Adună apele pâraielor Brebu, Grădişte şi Semenic, iar apa de deversare din lac împreună cu izvorul de la baza acestuia formează un pârâu ce a fost amintit mai devreme, respectiv Timiş.
 • Semenic - 10 km de la Văliug, staţiune turistică cu pârtii de schi pentru începători.
 • Crivaia - de la Văliug încă 5 km, la extremitaea sudică a acestuia, într-o frumoasă poiană străbătută de apa Bârzavei.

Vestigii şi monumente de arhitectură[]

 • Ruinele Cetăţii feudale Mehadia
 • Teatrul vechi din Oraviţa
 • Ceatea Buza Turcului, Bocşa
 • Castrul roman Centum Putei, Surduc-Banat
 • Statuia lui Hercule şi Complexul balnear
 • Ruinele Cetăţii Caraşova
 • Drumul poştalion roman care traverseaza dealuriile dinspre Oraviţa respectiv Dunăre.

Rezervaţii naturale[]

 • Parcuri naţionale
  • Semenic-Cheile Caraşului
  • Cheile Nerei-Beuşniţa
 • Izvorul Bigăr
 • Bârzăviţa
 • Peştera Comarnic
 • Domogled - Valea Cernei
 • Fâneaţa cu narcise
 • Zerveşti
 • Pădurea Ezerişel
 • Valea Greţca
 • Cheile Gârliştei
 • Peştera Popovăţ
 • Cheile Rudăriei
 • Cheile Şuşarei

Stema judeţului[]

Fișier:Actual Caras-Severin county CoA.png

Stema judeţului Caraş-Severin

Este adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 684 din 30 septembrie 1998 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 416 din 15 octombrie 1998.

Descrierea stemei: Stema judeţului Caraş-Severin, are următoarea înfăţişare: în scutul albastru se află un legionar roman, privit din faţă, purtând în mâna dreaptă scutul cu iniţialele VRR (Virtus Romana Rediviva), iar cu mâna stângă sprijinind suliţa, toate de argint. Personajul este flancat de câte un ecuson roşu de dimensiuni mai mici, încărcat, cel din dreapta, cu o albină de aur, cel din stânga, cu două ciocane încrucişate, suprapuse peste o roată dinţată, ambele din acelaşi metal. La baza scutului este reprezentat un pod negru, cu două bolte plutind peste valuri naturale.

Semnificaţia elementelor însumate: Legionarul roman şi podul amintesc de intensul proces de romanizare care s-a desfăşurat în antichitate în această zonă. Deviza: Virtus Romana Rediviva aminteşte de vitejia ostaşilor regimentului de graniţă din Banat. Albina evocă tradiţionala activitate a locuitorilor, apicultura. Cele două ciocane încrucişate sunt un străvechi simbol al mineritului. Roata dinţată evocă activităţile economice specifice zonei şi evidenţiază rolul important pe care l-au avut odinioară industria extractivă şi metalurgică.

Vezi şi Galeria de steme şi steaguri ale judeţului Caraş-Severin

Lista oraşelor din judeţul Caraş-Severin[]

Legături externe[]

Vezi şi[]

 • Judeţele României
 • Judeţele interbelice ale Regatului României
 • Listă de localităţi din judeţul Caraş-Severin
 • Listă de comune din judeţul Caraş-Severin
 • Euroregiunea DKMT
 • Galeria de steme şi steaguri ale judeţului Caraş-Severin
Wikipedia-logo.png Această pagină utilizează conţinut de la Wikipedia în limba română. Versiunea originală a sa se află la: Wikipedia: Județul Caraș-Severin. Lista autorilor poate fi văzută în istoricul paginii. Textul de la Wikipedia este disponibil sub licenţa GNU FDL pentru documentaţie liberă.
Advertisement