România
Advertisement

Mitropolitul ortodox al Olteniei, IPS Irineu Popa.

Irineu Popa (n. 16 noiembrie 1957, satul Spinu, comuna Perişani, judeţul Vâlcea) este un teolog ortodox român, membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. După ce a fost timp de 17 ani Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului, el a fost ales, la data de 8 iulie 2008, în demnitatea de de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei.

Studii[]

Irineu Popa s-a născut la data de 16 noiembrie 1957, în satul Spinu din comuna Perişani (judeţul Vâlcea), din părinţii Gheorghe şi Maria, primind la botez numele de Ioan. După absolvirea şcolii în satul natal, în anul 1974, tânărul Ioan Popa a intrat ca frate la Mănăstirea Frăsinei. A urmat studii la Seminarul Teologic „Sf. Grigorie Teologul“ din Craiova (1975—1980) şi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1981—1985), obţinând titlul de licenţiat în teologie, cu teza Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa. După absolvirea facultăţii, a fost tuns în monahism la Mănăstirea Frăsinei în anul 1985, iar ulterior a fost hirotonit ierodiacon (1985) şi ieromonah (1986).

În anul 1985 a făcut cursurile doctoratorale în specialitatea Patrologie la Institutul Teologic din Bucureşti, cu dizertaţia Politica religioasă a împăratului Iustinian, avându-l coordonator ştiinţific pe Pr. prof. dr. Ştefan Alexe. După ce timp de un an (1986-1987) a urmat cursuri de limba şi literatura franceză la Facultatea de Litere a Universităţii din Grenoble, şi-a continuat pregătirea de doctorat în specialitatea Dogmatică la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge" din Paris (1987—1990), absolvind cursurile cu calificativul „magna cum laude“. În anul 1990, în urma susţinerii tezei La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand, elaborată sub coordonarea ştiinţifică a Pr. prof. dr. Boris Bobrinskoy, i s-a conferit titlul de doctor în teologie.

În paralel, a urmat şi cursuri de limba engleză la Londra (1989-1990), precum şi de arheologie biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur - Ierusalim (1990-1991). Între anii 1990-1991, a predat Istoria Bisericii Universale la Institutul Teologic „Saint Serge" din Paris.

Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului[]

La data de 6 septembrie 1991 [1], prin hotărârea Sfântului Sinod, arhimandritul prof. dr. Irineu Popa a fost ales ca Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului cu titlul „Slătineanul”. A fost recunoscut ca arhiereu prin Decretul nr.77 din 6 septembrie 1991 al Preşedintelui României, fiind hirotonit întru arhierie la 6 octombrie 1991. L-a ajutat în conducerea Eparhiei Râmnicului pe PS Episcop Gherasim Cristea, care era în vârstă. Începând din anul 2000, este referent pentru manuale de religie din cadrul Comisiei teologice şi liturgice a Sf. Sinod, iar din 2003, este secretar al Comisiei speciale pentru canonizarea sfinţilor români, din cadrul Sf. Sinod.

PS Irineu a participat activ la diferite simpozioane şi întruniri ecumenice în ţară şi peste hotare, dintre care menţionăm următoarele: Congresul liturgic al Institutului Teologic „Saint Serge“ din Paris (12-19 iunie 1986), Colocviul internaţional „Ortodoxia şi frumuseţile ei într-o lume secularizată“ (Bossey, Elveţia, 17-24 aprilie 1987), Colocviul ştiinţific „Rolul religiei în cultura şi civilizaţia popoarelor“, organizat de Institutul Mondial al Religiilor din Paris (5-8 martie 1988), Simpozionul „Rolul Sfântului Nicodim în monahismul românesc“ (Mănăstirea Tismana, 23 septembrie 2006), Colocviul „Toward Jerusalem Concil Two“ (TJC II) - „Spre al doilea sinod de la Ierusalim“ (Mănăstirea Sâmbăta de Sus, 16-19 octombrie 2006) ş.a.

Începând din anul 1991 a predat la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova, ca profesor suplinitor la Catedra de Istoria culturii şi civilizaţiei bizantine (1991-1994), venit prin transfer de la Institutul "Saint Serge" din Paris, apoi ca profesor de Teologie Dogmatică şi Morală (1994-1997), profesor titular la Catedra de Teologie Dogmatică (din 1997), şef al Catedrei de Sistematico-Practice (2004-2008) şi decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul aceleiaşi instituţii (din 24 ianuarie 2008). În perioada 1999-2001, a activat pe postul de profesor de teologie morală la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna“ din Sibiu. PS Irineu este autorul a numeroase cărţi, studii, articole şi traduceri.

În perioada 2002-2005, PS Irineu a urmat cursuri doctorale la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu“ din Craiova, obţinând în anul 2005 titlul de doctor în drept civil, cu teza Raportul dintre preceptele morale creştine şi normele juridice, elaborată sub coordonarea ştiinţifică a Acad. Prof. Dr. Ion Dogaru şi care a obţinut calificativul "magna cum laude" [2].

La data de 5 martie 2008, PS Irineu Slătineanul a candidat, alături de PS Visarion Răşinăreanul, pentru ocuparea scaunului vacant de episcop al Tulcei. A obţinut doar 6 voturi din cele 45 de voturi exprimate de către membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, faţă de PS Visarion care a primit 39 de voturi şi care a fost ales ca episcop al Tulcei [3].

Cărturar de o mare discreţie şi modestie, PS Irineu a deţinut funcţia de preşedinte executiv al Forumului Cultural al Râmnicului.

Mitropolit al Olteniei[]

La data de 8 iulie 2008, PS Irineu Slătineanul, arhiereu vicar al Episcopiei Râmnicului, a fost ales de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în funcţia de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, din al doilea tur de scrutin, cu 24 de voturi pentru (la lucrările Sfântului Sinod fiind prezenţi 47 din cei 52 de membri) [4]. Contracandidatul său a fost PS Vincenţiu Ploieşteanul, episcop-vicar patriarhal, care a obţinut 22 voturi, unul dintre voturi fiind anulat.

La data de 27 iulie 2008, în Catedrala mitropolitană „Sfântul Dumitru - Izvorâtorul de mir“ din Craiova, a fost întronizat în demnitatea de Mitropolit al Olteniei de către Patriarhul Daniel, care a ocupat până atunci poziţia interimară de Mitropolit al Olteniei [5]. Au participat la acest eveniment preşedintele României, Traian Băsescu, preşedintele PSD, Mircea Geoană, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, precum şi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (mitropoliţii Teofan Savu, Laurenţiu Streza, Petru Păduraru şi Iosif Pop, arhiepiscopul Teodosie Petrescu şi episcopii Gherasim Cristea, Nicodim Nicolaescu, Sebastian Paşcanu, Lucian Mic, Ambrozie Meleacă, Gurie Georgiu, Paisie Gheorghe şi Ioachim Giosanu) etc.

Citat[]

Colaboraţi la Wikicitat „De 17 ani, de când am venit de la Paris, nu am încetat să aprofundez problemele oamenilor. Egoismul nu poate produce valori. Consider că experienţa europeană, dar şi cea a înaintaşilor mei, mă va ajuta să duc la bun sfârşit sarcina care mi-a fost încredinţată. Alegerea mea ca întâistătător al Mitropoliei Olteniei este o rânduială divină, datorez acest rezultat lui Dumnezeu, dar el lucrează prin oameni, iar membrii Sfântului Sinod mi-au încredinţat acest mandat [6].”
Cuvântarea PS Irineu Slătineanul după alegerea sa ca mitropolit

Opera[]

Cărţi[]

 • La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand (these pour doctorat) (Paris, 1991)
 • Un mistic al vremurilor noastre: Sfântul Calinic al Râmnicului (Rm. Vâlcea, 1993)
 • Oglinda inimii (Rm. Vâlcea, 1994)
 • Convorbiri despre Sfânta Spovedanie (Ed. Ramida, Bucureşti, 1996)
 • Antim Ivireanul, învăţător, scriitor, personaj (Ed. Ramida, 1997) - împreună cu Mihail Rădulescu
 • Preoţi în cătuşe (Ed. Ramida, Bucureşti, 1997)
 • Mistica rugăciunii inimii (Bucureşti, 1998)
 • Experienţe mistice la Părinţii orientali (Ed. Universitaria, Bucureşti, 1998)
 • Înger în trup şi om dumnezeiesc. Sfântul Ioan Gură de Aur despre Sfântul Apostol Pavel (Bucureşti, 1998)
 • Iisus Hristos sau Logosul înomenit (Ed. România Creştină, Bucureşti)
 • Omul - fiinţă spre îndumnezeire (Ed. Arhiepiscopiei de Alba Iulia, Alba-Iulia, 2000)
 • În duhul Sfinţeniei lui Hristos (Ed. Universitaria, Craiova, 2001)
 • L'Eglise communion des hommes dans la Sainte Trinite (Ed. Universitaria, Craiova, 2003)
 • Le Mistere de la Sainte Trinite dans la communion des Personnes (Ed. Universitaria, Craiova, 2003)

Traduceri[]

 • Antonie de Suroj - Şcoala rugăciunii. Introducere şi traducere din engleză (Ed. Adonai, Bucureşti, 1994)
 • John Dunlop - Stareţul Ambrozie de la Optina. Introducere şi traducere din engleză şi rusă (Ed. Adonai, Bucureşti, 1994)
 • Stareţul Sofronie - Mistica vederii lui Dumnezeu. Introducere şi traducere din rusă şi franceză (Ed. Adonai, Bucureşti, 1995)
 • Paul Evdokimov - Ortodoxia. Introducere şi traducere din limba franceză (Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1996)
 • Sf. Ioan Gură de Aur - Omilii şi cuvântări. Introducere şi traducere din greacă (Ed. Episcopiei Râmnicului, Rm. Vâlcea, 1995)
 • Sf. Ioan Gură de Aur - Din ospăţul Stăpânului. Cuvântări şi discursuri. Traducere din limba greacă (Ed. Adonai, Bucureşti, 1995)
 • Sf. Ioan Gură de Aur - Dascălul pocăinţei. Cuvântări despre pocăinţă. Introducere şi traducere din greacă (Ed. Episcopiei Râmnicului, Rm. Vâlcea, 1996)

Articole[]

 • Doctrina despre Sfântul Duh la Sfântul Atanasie cel Mare, în "Ortodoxia" nr.3/1987
 • Har şi libertate în Pateric, în "Ortodoxia" nr. 4/1987
 • Les prieres eucharistiques de la Didache, în "Pomeyrol" nr. 2/1990
 • Raţional şi iraţional în mistica ortodoxă, în "Renaşterea", an II, nr. 1-2/1994
 • Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, începutul împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, în "Renaşterea", nr. 1-2/1994
 • Icoana fereastră spre absolut, în "Renaşterea" nr. 1-2/1994
 • Biserica şi rolul ei în timpul împăratului Constantin cel Mare, în "Renaşterea", nr. 3-4/1994
 • Colindatul la români, în "Renaşterea", nr. 3-4/1994
 • Învăţătura bisericească a Vlădicii Antim, în "Lumina Lumii", nr. 5/1995
 • Dimensiunea ecclezială a monahismului la Sfântul Ioan Casian, în "Renaşterea", Cluj, nr. 4-5/1995
 • Cult şi rugăciune în opera Sfântului Antim Ivireanul, în "Lumina Lumii", nr. 5/1996
 • Necesitatea predicii şi valoarea predicatorului, în "Renaşterea", nr. 10/1996
 • Taina credinţei în Dumnezeu întru Duhul Sfânt de la "transcendenţă către evidenţă", în "Analele Universităţii din Craiova", seria teologie, nr. 1/1996
 • Infinitul divin, fundament al teologiei mistice în teologia Sfântului Grigorie de Nyssa, în "Analele Universităţii din Craiova", seria teologie, nr. 1/1996
 • Monahismul ortodox în lupta pentru apărarea Sfintelor icoane, în "Analele Universităţii din Craiova", seria teologie, nr. 2/1997
 • Dreptul moral universal - instrument al providenţei divine, în "Analele Universităţii din Craiova", seria teologie, nr. 3/1998
 • Duhovnicia în lumina canoanelor Bisericii Ortodoxe, în "Renaşterea" nr. 10/1999
 • Concretism şi antropomorfism religios în gândirea ţăranului român, în "Renaşterea civilizaţiei rurale româneşti", nr. 1/1999
 • Experienţa Duhului pe pământ românesc, în "Analele Universităţii din Craiova", seria teologie, nr. 5/1999
 • Experienţa realităţii euharistice ca trup al Fiului lui Dumnezeu Înomenit după Sfântul Chiril al Alexandriei, în "Mitropolia Olteniei", nr. 5-6/2001.
 • Theologie et connaissance de Dieu, în "Analele Universităţii din Craiova", seria teologie, nr. 7/2001
 • Cunoaşterea contemplativă a lui Dumnezeu în iubire spre vederea eshatologică, în "Analele Universităţii din Craiova", seria teologie, nr. 7/2001
 • Cunoaşterea filozofico-religioasă şi experienţa mistică în viaţa şi opera lui Origen, în "Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, Craiova, 2002
 • Identitatea metafizică a credinţei, în vol. "Teologie şi Ştiinţe naturale" (Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002)
 • Discursul despre adevăr şi cunoaştere în descoperirea epistemologică a Duhului Sfânt, în vol. "Teologie şi Ştiinţe naturale" (Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002)
 • Creation, oeuvre de la Sainte Trinite destinee a la deification, în vol. "Science and Religion Dialogues" (Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002)
 • La ressemblance et l'image de Dieu developpees dans la communion, în vol. "Science and Religion Dialogues" (Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002)
 • Cunoaşterea duhovnicească a raţiunii lumii, răspuns la întrebările omului contemporan, în vol. "Buletinul centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie" (Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002)
 • Contemplaţie şi cunoaştere ca depăşire a materialităţii lucrurilor în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, în "Analele Universităţii din Craiova", seria teologie, nr. 9/2002
 • Martiriul sau experienţa morţii şi învierii în Hristos, în "Analele Universităţii din Craiova", seria teologie, nr. 9/2002
 • Unirea principatelor de la 1859, în contextul european, în "Mitropolia Olteniei", nr. 5-8/2002
 • Relaţia dintre credinţă şi cunoaştere în taina vederii lui Dumnezeu, în "Mitropolia Olteniei", nr. 9-12/2002
 • Logos, raţionalitate şi înaintare mistică în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, în "Altarul Banatului", nr. 10-12/2002
 • Complexitatea şi bogăţia teologică a învăţăturii despre Sfântul Duh în gândirea Sfântului Apostol Pavel, în "Analele Universităţii din Craiova", seria teologie, nr. 11/2003
 • Omul creat după chipul lui Dumnezeu, între posibilitatea asemănării şi catastrofa căderii, în "Mitropolia Olteniei", nr. 1-4/2003
 • Vindecarea omului de păcat şi suferinţă şi îndumnezeirea lui prin Hristos, în "Mitropolia Olteniei", nr. 5-8/2003
 • Omul şi relaţia sa cu Dumnezeu în gândirea teologică a Părintelui Dumitru Stăniloae, în "Buletinul Centrului pentru dialog între ştiinţe şi teologie, Craiova, nr. 2/2004
 • L'Incarnation du Fils de Dieu et la Restauration de l'homme dans la communion avec Dieu, în "Analele Universităţii din Craiova", seria teologie, nr. 12/2004
 • Fundamentele creştine şi necesitatea morală a dreptului european, în acte ale colocviului "Ortodoxia - parte integrantă din spiritualitatea şi cultura europeană" (Ed. Mănăstirea Constantin Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, 2004)
 • Prezenţa Sfântului Duh în viaţa şi opera Sfântului Antonie cel Mare, în "Mitropolia Olteniei" nr. 5-8/2004
 • Omul şi dimensiunea lui duhovnicească în gândirea şi experienţa mistică a Sfântului Antonie cel Mare, în "Mitropolia Olteniei! nr. 9-12/2004
 • Consideraţii privind complemetaritatea şi coresponsabilitatea dintre preceptele morale şi normele juridice, în "Revista de studii juridice", Craiova, nr. 31/2004
 • Aspecte privind deosebirile esenţiale şi formale dintre preceptele morale şi normele juridice, în "Revista de studii juridice", Craiova, nr. 31/2004
 • Cuviosul Paisie, isihastul de la Sihăstria Neamţului", în vol. "Părintele Paisie Olaru, povăţuitorul spre poarta raiului" (Ed. Trinitas, Iaşi, 2005)
 • Experienţa comuniunii prin cunoaştere spirituală întru dobândirea îndumnezeirii la Sfântul Vasile cel Mare, în "Analele Universităţii din Craiova", seria teologie, Anul X, nr. 14/2005
 • Arhetipul proprietăţii 'n Biblie, consideraţii despre lume ca proprietate a lui Dumnezeu, în actele colocviului Administraţia Publică în Spaţiul European - Prezent şi Perspectivă (Ed. Universitaria, Craiova, 2006)
 • Experienţa comuniunii prin cunoaşterea spirituală întru dobândirea îndumnezeirii la Sfântul Vasile cel Mare, în "Mitropolia Olteniei" nr. 5-8/2005
 • Sensul apofatic şi raţionalitatea mai presus de raţiune a dogmelor bisericii, în "Mitropolia Olteniei" nr. 9-12/2005
 • Vânzătorii de apocalipse rătăcite sau slujitorii inconştienţi ai lui Antihrist 666, în "Omagiu profesorului Nicolae Dură la 60 de ani" (Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2006)
 • Teologia iconomiei în preocupările hristologice a unor teologi contemporani, în "Teologia Dogmatică Ortodoxă la începutul celui de al III-lea mileniu, Colocviul Naţional de Teologie Dogmatică, Arad, 2006 (Ed. Centrul de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză pastoral-misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, Arad, 2006)
 • Epectaza ca experienţă mistică întru nesfârşita adâncire în Dumnezeu la Sfântul Grigorie de Nyssa, în "Mitropolia Olteniei", anul LIX, nr. 5-8/2007
 • Cunoaştere şi îndumnezeire prin Hristos în Duhul Sfânt în mistica ortodoxă, Colocviul Naţional de Teologie Dogmatică, Arad, 2006 (Ed. Centrul de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză pastoral-misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, Arad, 2007)
 • Hristos cel răstignit şi înviat, centrul iconomiei mântuirii în trăirea şi cugetarea Sfântului Apostol Pavel, în "Omagiu Mitropolitului Laurenţiu Streza" (Sibiu, 2007) ş.a.

Note[]

Legături externe[]


Wikipedia-logo.png Această pagină utilizează conţinut de la Wikipedia în limba română. Versiunea originală a sa se află la: Wikipedia: Irineu Popa. Lista autorilor poate fi văzută în istoricul paginii. Textul de la Wikipedia este disponibil sub licenţa GNU FDL pentru documentaţie liberă.
Advertisement