România
Advertisement

Acest articol a fost copiat de la Wikipedia, în timp ce se de discuta ștergerea lui. Discuția este încă în curs. Consultați și Wikipedia:Eugen CazimiroviciWikipedia:Wikipedia:Pagini de șters/Eugen Cazimirovici

Infocaseta Om de știință Eugen Cazimirovici (n. 2 august 1937, București, d. 27 septembrie 2002) a fost un profesor al Facultatii de Metalurgie al Universității Politehnica din București, pe care a absolvit-o în 1960.

Activitate profesionala[]

Prin intreaga sa activitate, desfasurata pe parcursul a 42 de ani, profesor doctor inginer Eugen Cazimirovici, este considerat si recunoscut ca expert in domeniul Deformarii plastice si Laminoarelor.

A fost repartizat direct în învățământul superior [1] ocupând, pe rând, funcțiile didactice de asistent universitar [2], șef lucrări [3] , conferențiar universitar [4] și, din anul 1990, profesor universitar la Universitatea Politehnica din București. A obținut titlul științific de doctor inginer în anul 1970 și a publicat un număr de 119 lucrări științifice, dintre care 37 reprezintă tratate, manuale și îndrumare. Dintre acestea se remarcă în mod deosebit manualele universitare "Teoria deformării plastice" și "Procedee neconvenționale de laminare" și tratatele "Calibrarea cilindrilor de laminare" și "Teoria și tehnologia deformării prin tragere", primele lucrări de acest gen din literatura de specialitate românească. Din anul 1990 a fost conducător științific de doctorat în specialitatea Deformări plastice și tratamente termice și a fost șeful catedrei Deformări plastice din Universitatea Politehnica din București. Pentru intreaga sa activitate profesionala dedicata științei, in domeniul prelucrarii prin deformare plastica, la sfarsitul anului 2001, a fost propus pentru a deveni membru supleant al Academiei Romane - SECȚIA DE ȘTIINȚE TEHNICE.

Învățământ[]

A condus cu atentie si implicare studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, a numerosi ingineri in domeniul Deformarilor plastice.

Mentionam printre altii :

1993 Mihail TARCOLEA - Studii și cercetări privind modelarea procesului de deformare plastică prin tragere fără ghidaj interior a țevilor

1995 Catalin POPESCU - Cercetări privind rolul refulării în procesele tehnologice de forjare

1996 Constantin STANESCU - Studii și cercetări de modelare matematică a procesului de laminare în caje reversibile

1996 Ion CIUCA - Studii și cercetări privind transformările structurale în titan și în unele aliaje de titan după laminarea la rece

1997 Ionel NEGULESCU - Studii și cercetări privind optimizarea parametrilor tragerii pe dorn a țevilor de dimensiuni mici din oțeluri

1998 Gaspar PETRUS - Cercetare privind condițiile de deformare în calibrele profilelor fasonate

1998 Mariana Lucia ANGHELESCU - Posibilități de inducere a comportării superplastice în aliaje metalice industriale

2000 Ion BADOI - Studii si cercetari privind corelatia dintre parametrii tehnologici in procesele de extruziune hidrostatica

Cercetare științifică[]

În anul 1970 a obținut titlul științific de doctor inginer în specialitatea Laminoare la Institutul de Oțel și Aliaje din Moscova [5], universitate de referință în domeniu, cunoscută în toată lumea. Tema tezei de doctorat a cuprins la etapa elaborării, priorități în domeniu, ocupându-se de laminarea cu viteze mari, de până la 50 m/s., situându-se și acum în zona performanțelor ridicate în tehnica laminării. A fost permanent prezent în activitatea de cercetare științifică, de pe băncile facultății și apoi în calitate de cadru didactic universitar, iar prin lucrările sale a contribuit la rezolvarea multor probleme privind tehnologia de prelucrare prin laminare și tragere pentru noi materiale în siderurgia românească. A stimulat de asemenea pătrunderea sistemelor informatizate în proiectarea și conducerea proceselor de prelucrare plastică prin laminare. In acest sens a realizat un număr mare de programe de calculator pentru uzinele și combinatele siderurgice din țară. Bogata activitate de cercetare a fost valorificată în peste 80 articole (din care 8 în străinătate) publicate în reviste de specialitate cunoscute în țară și străinătate. Pe lângă publicațiile numeroase pe care le-a realizat, a fost prezent și la numeroase conferințe din țară și din străinătate, unde s-a remarcat prin lucrările prezentate și prin competența tehnică și științifică în domeniul său de activitate.

Cărți publicate[]

Cea mai importanta lucrare, elaborata cu multa acribie de-a lungul a 5 ani de zile si considerata opera fundamentala a sa este TEORIA DEFORMĂRII PLASTICE aparuta la București in anul 1981.

De-a lungul intregii vieti, a publicat un numar de 37 de carti dupa cum urmeaza

A - 4 Tratate apărute la EDITURA TEHNICĂ

1. Colectiv coordonat de Prof.dr.Suzana Gâdea - MANUALUL INGINERULUI METALURG - vol II - cap.8.5. Calibrarea cilindrilor de lucru ai laminoarelor, București, 1982- pag.380…425
2. E.Cazimirovici, S.Samoilescu[6] - CALIBRAREA CILINDRILOR DE LAMINARE., București, 1987, 355 pag.
3. E.Cazimirovici, M.Guțu, I.Moldovan - CARTEA LAMINORISTULUI, București, 1987, 272 pag.
4. E.Cazimirovici, I.Negulescu, M.Târcolea, D.Răducanu - TEORIA ȘI TEHNOLOGIA DEFORMĂRII PRIN TRAGERE, Buc. 1990, 268 pag

B - 6 Manuale universitare apărute la EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ

1. E.Cazimirovici - TEHNOLOGIA LAMINĂRII, București 1968, 339 pag.
2. Colectiv interdisciplinar - TEHNOLOGII METALURGICE, cap 20, pag.429-470 Ediția a-I-a - 1979, Ediția a-II-a - 1984
3. I.Drăgan, I.Ilca, S.Badea, E.Cazimirovici - TEHNOLOGIA DEFORMĂRII PLASTICE, București 1979, 662 pag.
4. E.Cazimirovici- TEORIA DEFORMĂRII PLASTICE, București 1981, 262 pag
5. E.Cazimirovici- CALIBRAREA CILINDRILOR DE LAMINARE, Buc. 1995, 140 pag.
6. E.Cazimirovici, M.V.Suciu, L.Angelescu, V.Suciu - TEHNOLOGII NECONVENȚIONALE DE LAMINARE, București, 1998, 209 pag.

C - 7 Manuale universitare apărute la alte edituri

1. E.Cazimirovici - BAZELE TEORETICE ALE DEFORMĂRII PLASTICE, ISBN 973-9493-00-9, Editura BREN, București 1999, 267 pag.
2. D.Răducanu, E.Cazimirovici, s.a. - PRINCIPII TEORETICE, TIPURI DE TESTE ȘI APLICAȚII PRACTICE ÎN MECANICA RUPERII,ISBN 973-9475-50-7 Editura PRINTECH, Buc. 1999, 83 pag.
3. E.Cazimirovici - MEMORATOR PENTRU LAMINORISTI, ISBN 973-9493-31-9, Editura BREN, București 1999, 110 pag.
4. E.Cazimirovici, M.V.Suciu[7]- LAMINAREA MATERIALELOR METALICE SPECIALE, ISBN 973-9493-37-8, Editura BREN, Buc. 2000, 254 pag.
5. E. Cazimirovici - TEORIA LAMINĂRII, ISBN 973-8141-08-X, Editura BREN, Bucuresti 2001, 175 pag
6. E. Cazimirovici - TEHNOLOGIA LAMINĂRII, ISBN 973-8143-61-6, Editura BREN, Bucuresti 2001, 181 pag.
7. E.Cazimirovici, D.Cojocaru - BAZELE TEORETICE ALE DEFORMĂRII PLASTICE, Aplicații, ISBN 973- - - , Editura BREN, București 2002, pag.

D - 7 Manuale și îndrumare universitare editate în cadrul tipografiei UPB

1. E.Cazimirovici, I.Negulescu - TEORIA DEFORMĂRII PLASTICE - lucrări de laborator, 1975, 100 pag.
2. E.Cazimirovici - ÎNDRUMAR DE PROIECT PENTRU TEHNOLOGIA DEFORMĂRII PLASTICE, 1978, 174 pag.
3. E.Cazimirovici - TEORIA DEFORMĂRII PLASTICE-aplicații,1980, 148 pag
4. E.Cazimirovici, I.Negulescu, ș.a - TEORIA DEFORMĂRII PLASTICE - lucrări de laborator, 1983, 131 pag.
5. E.Cazimirovici, M.Târcolea, M.V.Șuciu - TEHNOLOGIA LAMINĂRII, îndrumar de proiect, 1984, 213 pag.
6. S.Vacu, E.Cazimirovici, ș.a. - INTRODUCERE ÎN TEHNOLOGII METALURGICE - curs - 1990, 227 pag.
7. E.Cazimirovici, I.Negulescu, ș.a.- TEORIA ȘI TEHNOLOGIA LAMINĂRII ȘI TRAGERII, lucrări de laborator, 1998, 157 pag.

E - 13 Manuale preuniversitare apărute la EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ

1. E.Cazimirovici, S.Samoilescu, D.Dimitriu - UTILAJE ȘI PROCESE TEHNOLOGICE ÎN SIDERURGIE, 1974.
2. S.Vacu, D.Dobrovici, P.Moldovan, E.Cazimirovici - PROTECȚIA MUNCII ÎN INDUSTRIA METALURGICĂ, 1978.
3. L.Dobrescu, S.Oprea, E.Cazimirovici, ș.a. - OPERAȚII ȘI PROCESE META-LURGICE, 1978.
4. I.Vârcolacu, E.Cazimirovici, ș.a. - MAȘINI INSTALAȚII ȘI UTILAJE DIN INDUSTRIA METALURGICĂ,1978
5. D.Dobrovici, I.Dragomir, S.Oprea, E.Cazimirovici - APLICAȚII ȘI PROBLEME DE METALURGIE, 1979.
6. I.Vârcolacu, E.Cazimirovici, ș.a. - MAȘINI ȘI UTILAJE DIN INDUSTRIA METALURGICĂ,1980.
7. E.Cazimirovici, I.Suciu, V.Balaș - UTILAJUL ȘI TEHNOLOGIA PRELUCRĂRILOR METALURGICE,1980
8. D.Dobrovici, S.Oprea, E.Cazimirovici, V.Brabie - UTILAJE ȘI TEHNOLOGII ÎN METALURGIE,1981.
9. S.Oprea, E.Cazimirovici, ș.a. - UTILAJE ȘI TEHNOLOGII ÎN METALURGIE,1982.
10. L.Dobrescu, E.Cazimirovici, ș.a. - UTILAJE ȘI TEHNOLOGII ÎN METALURGIE,1989.
11. N.Popescu, E.Cazimirovici, M.Porcilă - MATERII PRIME ȘI MATERIALE FOLOSITE ÎN METALURGIE,1992.
12. D.Dobrovici, E.Cazimirovici - PROTECȚIA MUNCII, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDILOR, PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, 1992.
13. I.Vârcolacu, E.Cazimirovici -UTILAJUL ȘI TEHNOLOGIA MESERIEI,1993

Viața personală[]

Bibliografie[]

Cu placere descoperim o poza din fostul laborator de Teoria Deformarii Plastice - JL004.

Domnul profesor prezinta si explica diapozitive studentilor promotiei 2001 Laminoare a Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti.

Note[]

Referințe[]

[1] http://www.sim.pub.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=55

[2] http://catalog.ucv.ro/opac/search?fq=publisher%3AUniversitatea+Politehnica+din+Bucure%C5%9Fti&fq=location_id%3A150&location=0&ob=asc&q=cazimirovici&sb=relevance&sm=year%3A30&view=CONTENT

Legături externe[]

Advertisement