România
Advertisement
Fișier:SfGheorghe.jpg

Statuia Sfântului Gheorghe din faţa Bisericii Reformate. Originalul, realizat de meşterii clujeni Martin şi Gheorghe, se află la Praga

 • 0108 - Localitatea Napoca apare menţionată pe miliarul de la Aiton
 • 0124 - Este fondat Municipium Aelium Hadrianum Napoca de către administraţia romană din Dacia
 • 0170 - Împăratul Marcus Aurelius ridică municipiul Napoca la rang de colonia
 • 0271 - Retragerea aureliană, după care viaţa urbană se stinge treptat
 • 1143 - Începe procesul de colonizare a saşilor, de care se leagă noul avânt al regiunii
 • 1167 - Clujul este atestat documentar pentru prima dată, sub denumirea Castrum Clus
 • 1173 - Este atestată documentar mănăstirea benedictină de la Cluj-Mănăştur şi este pomenit Thomas, comes Clusiensis
 • 1241 - Clujul este distrus în timpul invaziei tătaro-mongole, cetatea Clujului fiind refăcută în a doua jumătate a secolului al XIII-lea pe malul drept al Someşului Mic în zona de acum a Pieţii Muzeului
 • 1270-1272 - Regele Ştefan V dăruieşte Clujul episcopiei de Alba-Iulia
 • 1275 - Apare atestat „satul cetăţii Cluj” - villa Cluswar -Clausenburg (în actuala zonă a Pieţii Muzeului)
 • 1316 - Regele Carol Robert acordă statutul de oraş localităţii
 • 1349 - Se demarează ridicarea Bisericii „Sfântul Mihail”
 • 1366 - Clujenii se răscoală împotriva mănăstirii de la Cluj-Mănăştur
 • 1373 - Fraţii Gheorghe şi Martin din Cluj, fii ai pictorului Nicolae, sculptează statuia „Sfântul Gheorghe omorând balaurul”. În 1904, o copie a statuii a fost amplasată în Cluj.
 • 1404 - Sigismund de Luxemburg scuteşte negustorii din Cluj de sub vame
 • 1405 - Sigismund de Luxemburg acordă Clujului dreptul de oraş liber. În acest fel oraşul capătă dreptul de a se împrejmui cu ziduri şi bastioane.
 • 1409 - Prima atestare documentară a învăţământului public (şcoala orăşenească) în Cluj - "Caspar notarius et rector scholarum". În cetatea Clujului exista şi o şcoală confesională catolică, ele fiind însă mai vechi (cca. sec. XIV).
 • 1437 - Clujenii fraternizează cu răsculaţii, pe perioada răscoalei de la Bobâlna. În acelaşi an, la Calvaria-Mănăştur a funcţionat conventul care a stabilit înţelegerile cu reprezentanţii ţăranilor răsculaţi de la Bobâlna.
 • 1438 - Pentru ajutorul dat răsculaţilor, Clujul este asediat şi cucerit. Localităţii i se retrag privilegiile de oraş, locuitorii săi fiind declaraţi ţărani. În apropierea zidurilor bisericii Calvaria este executat Anton cel Mare din Buda, lider al răsculaţilor.
 • 1443 - Se naşte Matei Corvin, fiul lui Ioan de Hunedoara
 • 1470 - Regele Matei Corvin dăruieşte Clujului târgul Cojocna
 • 1487 - Începe ridicarea Bisericii Minoriţilor (franciscanilor), actuala Biserica Reformată din strada Mihail Kogălniceanu.
 • 1527 - Clujul primeşte privilegiul de a emite monede de aur şi de argint.
 • 1545 - Numeroşi saşi încep să părăsească oraşul, datorită introducerii doctrinelor unitariene.
 • 1550 - Gáspár Heltai, cărturar sas, născut la Sibiu, înfiinţează o tipografie la Cluj.
 • 1581 - Este înfiinţat precursorul universităţii de astăzi, Colegiul Iezuiţilor, lângă biserica minorită din Uliţa Lupilor. Instituţia avea 3 facultăţi: filozofie , teologie şi drept.
 • 1585 - Este înfiinţat cimitirul oraşului.
 • 1591 - Prima atestare documentară a unei farmacii clujene.
 • 1594 - Principele Sigismund Bathory dăruieşte Clujului localităţile Jurca, Escu, Hăşmaş şi Ciaca
 • 1601 - Oraşul este devastat de un incendiu puternic
 • 1601 - Ostaş de seamă al lui Mihai Viteazul, Baba Novac este ars de viu împreună cu preotul Saski
 • 1609 - În cadrul bisericii reformate de pe Uliţa Lupilor este deschisă o şcoală calvină, director fiind numit János Apáczai Csere
 • 1614 - Consiliul clujean hotăreşte înfiinţarea unui pod permanent peste Someş.
 • 1623 - Principele Gábor Bethlen permite evreilor stabilirea în Cluj, activitatea comercială şi exerciţiul religiei; îi scuteşte totodată de purtarea obişnuitului semn evreesc.
 • 1660 - Locuitorii din afara zidurilor cetăţii Clujului sunt capturaţi şi duşi în robie la turci
 • 1655 - Oraşul este din nou devastat de un incendiu puternic.
 • 1673 - Oraşul angajează primul medic oficial orăşenesc (clujeanul Baranyai Pétsi András, care studiase medicina la Padova).
 • 1697 - Oraşul este devastat de un incendiu puternic, o mare parte din imobile fiind mistuite.
 • 1711 - Oraşul intră sub dominaţie austriacă.
 • 1716 - Pe malul stâng al Someşului, pe Dealul denumit platoul cu vii, începe construcţia Cetăţuii, fortăreaţă habsburgică menită a adăposti garnizoana din Cluj.
 • 1718 - 1724 - Se construieşte biserica piariştilor.
 • 1719 - O epidemie de ciumă loveşte localitatea.
 • 1719 - 1733 - Clujul adăposteşte reşedinţa guberniului Transilvaniei.
 • 1724 - Începând cu acest an funcţionează poşta din Cluj.
 • 1728 - La Cluj-Mănăştur are loc un sinod al Bisericii Greco-Catolice.
 • 1735 - Este construit “podul nemţilor“.
 • 1738 - 1739 - O altă epidemie de ciumă devastează din nou oraşul ducând la la moartea a peste 900 de persoane (20% din populaţia oraşului). După trecerea epidemiei va fi ridicată Statuia Fecioarei Maria, în semn de recunoştinţă pentru ocrotirea adusă Clujului.
 • 1743- 1747 - Sculptorul Johann König realizează portalul bisericii Sfântul Mihail.
 • 1768 - Procesele de vrăjitoare sunt interzise.
 • 1774 - Începe construcţia palatului Bánffy.
 • 1775 - începe construirea bisericii minoriţilor, azi catedrala greco-catolică Schimbarea la Faţă.
 • 1776 - Colegiul Piariştilor îşi începe activitatea, cu patru facultăţi (filosofie, chirurgie, drept şi ştiinţe naturale).
 • 1790 - Devine capitala Transilvaniei. Guberniul Transilvaniei se mută de la Sibiu la Cluj.
Fișier:Supplex Libellus Valachorum Transilvania.jpg

Prima pagină a Supplexului, tipărită la Cluj

 • 1791 - Dieta de la Cluj dezbate şi respinge Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae (Petiţia Valahilor din Transilvania).
 • 1791 - Începe pavarea cu piatră a străzilor. Pentru impulsionarea lucrărilor, administraţia va impune ca fiecare car ce intră în oraş să aducă câte un bloc de piatră pe care să îl dea oraşului. Pavarea se va încheia 30 de ani mai târziu, în 1822.
 • 1792 - Primul spectacol de teatru al unui ansamblu permanent.
 • 1795 - Începe construirea bisericii ortodoxe din Deal.
 • 1798 - Începe sistematizarea oraşului, orice construcţie nouă având nevoie de o aprobare prealabilă din partea consiliului orăşenesc.
 • 1800 - 1803 - Este ridicată biserica greco-catolică Bob.
 • 1801 - În oraş este organizată paza poliţienească.
 • 1801 - Este ridicat colegiul reformat pe pe actuala stradă Mihail Kogâlniceanu.
 • 1802 - Se naşte matematicianul János Bolyai.
 • 1816 - 1829 - Este construită biserica evanghelică.
 • 1817 - 1828 - Se construieşte Liceul Romano-Catolic, actualul liceu Bathory.
 • 1817 - 1831 - Este ridicat obeliscul Carolina.
 • 1820 - Începe dărâmarea oficială a turnurilor şi zidurilor oraşului, operaţiune încheiată in 1896.
 • 1821 - Îşi deschide porţile primul teatru clujean.
 • 1827 - 247 de lămpi sunt instalate în străzile şi pieţele Clujului.
 • 1827 - Începe amenajarea parcului public.
 • 1828 - Se deschide primul Casino.
 • 1829 - 1879 - Este ridicată biserica reformată de pe actualul Bd. 21 Decembrie.
 • 1830 - Datorită mai multor incendii care au mistuit oraşul de-a lungul timpului, administraţia oraşului interzice folosirea lemnului în constructia imobilelor în interiorul oraşului.
 • 1832 - Oraşul angajează primul "geometru" (inginer) .
 • 1834 - 1837 - Este construită cazarma “Sfântul Gheorghe” (din actuala Piaţă Ştefan cel Mare).
 • 1834 - Italianul Gaetano Biasini fondează prima şcoală de scrimă. Ulterior el va ridica şi primul hotel modern, cu cafenea.
 • 1837 - 1860 - Este ridicat turnul neogotic al bisericii ”Sfântul Mihail”. Primul turn ridicat în perioada 1511-1543 a fost mistuit de un incendiu în 1697, fiind reconstruit în stil baroc în 1744. Al doilea turn a trebuit demolat însă în 1763, după ce un cutremur îl deteriorase foarte mult, aflându-se în pericol de prăbuşire. Turnul neogotic cu ceas, ridicat din 1837 a rezistat şi astăzi.
 • 1844 - 1846 - Este construită biserica Biserica Sf. Petru şi Pavel
 • 1845 - Este fondată prima societate de lectură studenţească. Printre membrii se numără Alexandru Papiu Ilarian, Nicolae Popea, fraţii Hodoş, Hossu şi Avram Iancu.
 • 1848 - Are loc revoluţia de la 1848. Se remarcă numeroşi tineri, printre care şi George Bariţiu, Alexandru Papiu Ilarian, Avram Iancu, Aron Pumnul.
 • 1853 - Pe lângă biserica Bob este organizată o şcoală confesională, prima şcoală românească din Cluj.
 • 1853 - Ferenc Veress deschide primul atelier de fotografie din oraş.
 • 1856 - Se pun bazele a ceea ce ulterior va deveni Grădina Botanică Alexandru Borza.
 • 1869 - Este înfiinţat Institutul Agronomic.
 • 1870 - Este inaugurată gara Cluj.
 • 1872 - Autorităţiile înfiinţează Universitatea Franz Josef din Cluj, cu predare în limbile maghiară, germană şi română. Decretul de înfiinţare a fost semnat de împăratul Franz Joseph în toate cele trei limbi, pe exemplarul român semnând "Francisc Iosifu".
 • 1872 - Spitalul Carolina este transformat în “Clinicile Universitare”.
 • 1872 - Este înfiinţată ca şi instituţie Biblioteca Universitară.
 • 1873 - Se deschide prima grădiniţă.
 • 1886 - Apare prima bancă românească din Cluj, “Banca Economul“.
 • 1887 - Se înfiinţează Institutul Surdo-Muţilor.
 • 1889 - Primul concurs de ciclism, desfăşurat între Casa Învăţătorilor şi Dealul Feleacului.
 • 1892 - Prima centrala telefonică, cu 62 de abonaţi.
 • 1894 - Are loc Procesul memorandiştilor.
 • 1894 - Este înfiinţată Şcoala normală de fete, actualul liceu “Nicolae Bălcescu”.
 • 1895 - Ca urmare a dezvoltării, Clujul se uneşte cu domeniul Cluj-Mănăştur, până atunci localitate de sine stătătoare.
 • 1897 - Prezentarea aparatului cinematografic - primul spectacol de film.
 • 1898 - Primul aparat Röntgen.
 • 1899 - Au loc primele proiecţii cinematografice.
 • 1900 - Se înfiinţeazâ Institutul Nevăzătorilor.
Fișier:Statuia lui Matei Corvin.jpg

Statuia lui Matei Corvin

 • 1902 - Este dezvelită Statuia lui Matei Corvin.
 • 1906 - Este inagurat Teatrul Naţional din Cluj-Napoca
 • 1906 - Este ridicată clădirea Bibliotecii Centrale Universitare din Piaţa Păcii.
 • 1906 - Pe străzile oraşului se introduce iluminarea electrică.
 • 1906 - 1907 - Se înfiinţează primele 2 cinematografe din Cluj.
 • 1908 - Dr. István Somodi, sportiv clujean, obţine locul 2 la olimpiada din Londra la săritura în înălţime.
 • 1910 - Se deschide Palatul Urania, care conţinea şi cel mai luxos cinematograf al acelor vremuri.
 • 1914 - 1921 - studioul de film al lui Jenő Janovics produce mai mult de 100 filme.
 • 1918 - În urma primului Război Mondial, Clujul devine oraş al României Mari. Pe 24 decembrie în Cluj intră Armata Română, condusă de generalii Constantin Niculcea şi Anton Gherescu.
 • 1919 - Este inaugurată Universitatea Românească din Cluj. Universitatea maghiară din Cluj se refugiază la Seghedin.
 • 1919 - Este înfiinţată Episcopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului.
 • 1920 - Profesorul Alexandru Borza începe crearea Grădinii Botanice moderne de la Cluj.
 • 1920 - Este fondat Institutul pentru profilaxia cancerului
 • 1922 - Se deschide aeroportul din Someşeni
 • 1923 - 1933 - Construcţia Catedralei Ortodoxe.
 • 1924 - Construcţia Observatorului Astronomic.
 • 1926 - Judeţul Cojocna devine judeţul Cluj.
 • 1926 - Primul raliu automobilistic pe calea Feleacului.
 • 1928 - Primul avion de călători aterizează la Cluj.
 • 1930 - Reşedinţa Diecezei Greco-Catolice se transferă la Cluj, de la Gherla. Tot aici sunt dispuse şi Episcopia Reformată şi Episcopia Unitariană.
 • 1930 - Se deschide la Cluj, Bursa de Mărfuri din Transilvania.
 • 1935 - 1936 Este înfiinţat Parcului Sportiv (numit Regele Carol II).
 • 1937 - Cluj devine oraşul de reşedinţă al ţinutului Crişuri (denumit şi Ţinutul Someş)
 • 1940, 20 august - Dictatul de la Viena aduce oraşul din nou sub autoritatea ungară. Universitatea românească din Cluj se refugiază la Sibiu.
 • 1944, 18 mai - Într-o predică ţinută în Biserica Sf. Mihail episcopul romano-catolic Áron Márton ridică cuvântul împotriva măsurilor anti-evreieşti, fapt care duce la expulzarea sa imediată de către autorităţile fasciste maghiare şi predarea sa sub escortă către autorităţile române la frontiera din Feleac
 • 1944 - La 11 octombrie are loc eliberarea Clujului în al doilea război mondial, forţele armate maghiare şi germane fiind respinse.
 • 1945 - Administraţia românească îşi reintră în drepturi la Cluj, pe 13 martie.
 • 1946 - Se începe introducerea gazului metan.
 • 1947 - Prin tratatul de la Paris, partea Transilvaniei ce fusese anexată în Regatul Maghiar cu şapte ani înainte, era din nou recunoscută ca şi o parte a României.
 • 1947, 30 decembrie - Începuturile României comuniste.
 • 1948, 11 iunie – Are loc naţionalizarea proprietăţilor.
 • 1948, 28 octombrie - Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu este ridicat de organele de Securitate şi dus în arestul Ministerului de Interne
 • 1948, 21 noiembrie - Autorităţile comuniste predau episcopului ortodox Nicolae Colan Catedrala Greco-Catolică Schimbarea la Faţă
 • 1954 - Prima emisiune la Radio Cluj.
 • 1955 - primul concert al Filarmonicii de Stat
 • 1956, 12 august - În faţa Bisericii Piariştilor este săvârşită liturghia duminicală greco-catolică, la care participă peste 5.000 de credincioşi, în ciuda faptului că BRU fusese interzisă de autorităţile comuniste. Numeroşi participanţi sunt arestaţi, iar preotul Vasile Chindriş este condamnat la 10 ani de închisoare.
 • 1956, 24 octombrie - Sub influenţa revoluţiei din Ungaria, Asociaţia de Studenţi a Institutului de Arte Plastice îşi formulează revendicările în 5 puncte; în ziua următoare organizatorii sunt arestaţi.
 • 1957 - 1960 - Are loc construcţia Sălii Sporturilor.
 • 1959 - Are loc fuziunea celor două universităţi, Universitatea Bolyai şi Universitatea Babeş.
 • 1959 - Porneşte primul troleibus clujean.
 • 1961, 15 februarie - Se dărâmă noua Sală a Sporturilor.
 • 1962 - Primul bloc turn.
 • 1964 - Se începe construcţia cartierului Gheorgheni.
 • 1966 - Se deschide din nou Sala Sporturilor.
 • 1967 - Se construieşte Studioul de radio.
 • 1968 - Cluj-Napoca devine reşedinţă a judeţului Cluj.
 • 1968 - Ilona Silai, atleta a clubului sportiv CSM Cluj obţine medalia de argint la jocurile olimpice din Mexico-City, la 800 m.
 • 1971 - Centrul de Calcul
 • 1971 - Primele locuinţe în cartierul Mănăştur.
 • 1974 - Clujul primeşte numele Cluj-Napoca
 • 1980 - 1985 - Se construieşte cartierul Mărăşti
 • 1987 - Se amplasează linia de tramvai.
 • 1989 - Revoluţia anticomunistă - începutul democraţiei. La Cluj au murit 11 persoane în actuala Piaţa Unirii, 4 în faţa Hotelului Astoria şi alţi 3 în diferite zone ale localităţii.
 • 1992 - Este ales primar Gheorghe Funar, care va iniţia diverse măsuri provocatoare, atât faţă de comunitatea maghiară, cât şi faţă de adversarii săi politici.
 • 1993 - Scandalul „Caritas
 • 1993 - Statuia lui Avram Iancu, opera lui Ilie Berindei.
 • 1994 - Din ordinul lui Gheorghe Funar este săpată prima groapă în piaţa din faţa statuii regelui Matia Corvinul
 • 2002 - Recensământul general indică o populaţie totală de 318 027 locuitori, lucru care plasează Clujul pe locul 3 între cele mai mari oraşe ale României.
 • 2004 - Este ales primar Emil Boc (Alianţa D.A. PNL-PD)
 • 2006 - Compania americană Emerson a preluat 11,5 ha din parcul industrial Tetarom II, unde va investi 75 mil. euro pentru a ridica trei unităţi de producţie în industria electrotehnicii şi un centru de cercetare.
 • 2007, martie - Compania finlandeză Nokia îşi anunţă oficial intenţia de a deschide o fabrică în parcul industrial Tetarom III, din comuna Jucu. Investiţia de peste 200 mil. euro va duce la crearea Nokia village, cu un număr de 15.000 locuri de muncă. Memorandumul dintre Nokia şi statul român a fost semnat în luna aprilie a aceluiaşi an.
 • 2008, iunie - Este reales primar Emil Boc (PD-L)

Vezi şi[]

Referinţe[]

Wikipedia-logo.png Această pagină utilizează conţinut de la Wikipedia în limba română. Versiunea originală a sa se află la: Wikipedia: Cronologia istorică a Clujului. Lista autorilor poate fi văzută în istoricul paginii. Textul de la Wikipedia este disponibil sub licenţa GNU FDL pentru documentaţie liberă.
Advertisement