România
Advertisement

România are o climă temperat continentală de tranziţie, specifică pentru Europa centrală, cu patru anotimpuri distincte, primăvară, vară, toamnă şi iarnă. Diferenţele locale climatice se datoreaza mai mult altitudinii şi latitudinii, respectiv mult mai puţin influenţelor oceanice din vest, ale celor mediteraneene din sud-vest şi celor continentale din est.

Temperaturile medii anuale oscilează între 22°C şi 24°C în timpul verii, respectiv între -3°C şi -5°C, în timpul iernii. În timp ce temperaturile medii anuale sunt de aproximativ 11°C în sudul ţării, în nordul României sunt de maximum 8°C, variaţie explicabilă atât latitudinii cât şi distribuţiei reliefului ţării. Temperaturile extreme înregistrate în România au fost de -38.5°C, minima, la Bod, în depresiunea Braşovului, iar cea maximă de +44.5°C la Ion Sion în Bărăgan.

Media anuală a precipitaţiilor, urmând scăderea treptată a influenţelor oceanice şi mediteraneene, scade uşor de la vest la est. Media anuală a precipitaţiilor căzute (calculate pe întreg teritoriul) este de 637 mm anual, cu valori sensibil mai ridicate în zonele montane (1.000 - 1.400 mm/an) şi progresiv mai scăzute spre est, în Baragan fiind 500 mm/an, iar în Dobrogea şi Delta Dunării coborând până la 400 mm/an.

Wikipedia-logo.png Această pagină utilizează conţinut de la Wikipedia în limba română. Versiunea originală a sa se află la: Wikipedia: Clima României. Lista autorilor poate fi văzută în istoricul paginii. Textul de la Wikipedia este disponibil sub licenţa GNU FDL pentru documentaţie liberă.
Advertisement